Amertil (cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)) – roztwór doustny

Co to jest Amertil?

Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Co zawiera i jak działa Amertil?

Substancją czynną preparatu jest cetyryzyna. Substancja ta blokuje obwodowe receptory histaminowe typu 1 (H1). W ten sposób hamuje działanie histaminy, substancji wywołującej objawy alergiczne. Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji. Nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory histaminowe typu 2 (H2). Łagodzi objawy alergiczne takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, zapobiega skurczowi oskrzeli i powstawaniu odczynów skórnych. Działanie cetyryzyny utrzymuje się około 24 godzin.

Kiedy stosować Amertil?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, alergicznego zapalenia spojówek oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Dzieci 6.–12. roku życia: preparat jest wskazany w objawowym leczeniu całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu oraz na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie ciężka niewydolność nerek. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Amertil?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia czynności nerek lub wątroby. Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności tych narządów. Stosowanie preparatu należy przerwać na około 3 dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych. Należy unikać przyjmowania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki nasenne, uspokajające). Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ –preparat w postaci roztworu doustnego zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu i dlatego może powodować reakcje alergiczne ­ –preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu ­ –preparat zawiera glicerol; duże dawki glicerolu mogą powodować bóle głowy lub biegunkę. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na cetyryzynę, ponieważ u niektórych osób mogą występować działania niepożądane(np. senność, niewyraźne widzenie), które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Cetyryzyna może nasilać wpływ leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwbólowych, leków uspokajających) na zdolność reagowania i koncentracji.

Dawkowanie preparatu Amertil

Preparat ma postać roztworu doustnego. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie wymaga rozcieńczania. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 10 mg (10 ml) 1 raz na dobę. Jeżeli występuje senność preparat może być przyjmowany wieczorem, przed snem. Dzieci 6–12. roku życia o masie ciała większej niż 30 kg: 10 mg (10 ml) 1 raz na dobę lub 5 mg (5 ml) 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg: 5 mg (5 ml) 1 raz na dobę. U osób z zaburzeniami czynności nerek lekarz odpowiednio zmniejszy dawkę i ustali dawkowanie w każdym przypadku indywidualnie. U osób w podeszłym wieku bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie.

Czy można stosować Amertil w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie leku w ciąży możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty Nie stwierdzono interakcji preparatu z ketokonazolem, itrakonazolem, erytromycyną lub cymetydyną. Teofilina (lek stosowany w astmie) w dawce 400 mg na dobę może zmniejszać szybkość wydalania cetyryzyny. Cetyryzyna w skojarzeniu z alkoholem lub lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy (działanie uspokajające, nasenne). Podczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, może zmniejszać szybkość jej wchłaniania. Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Amertil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, nerwowość, zmęczenie, senność, uczucie kłucia lub mrowienia (parestezje), omdlenia, dezorientacja, bezsenność, pobudzenie, wrogość, nudności, obrzęki, suchość błony śluzowej jamy ustnej, podrażnienie gardła, kaszel, zapalenie gardła, małopłytkowość, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zaburzenia czynności wątroby, reakcje skórne (wysypka, pokrzywka, świąd), reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadkie, ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia, obejmujące obrzęk gardła, krtani, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, wstrząs anafilaktyczny).