Andepin (fluoksetyna) – kaps.

Co to jest Andepin?

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Kiedy stosować Andepin?

Preparat jest wskazany: · w leczeniu zaburzeń depresyjnych · w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych · w leczeniu bulimii.

Dawkowanie preparatu Andepin

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: Zaburzenia depresyjne: Zwykle stosuje się 20 mg na dobę. Nerwica natręctw: Zwykle stosuje się 20 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do maksymalnie 60 mg na dobę. Jeśli po kilku tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa stanu zdrowia chorego, lekarz prawdopodobnie zwiększy dawkę. Bulimia: Zwykle stosuje się 60 mg na dobę. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób z zaburzeniem czynności nerek. U osób z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami (np. 20 mg co drugi dzień), o zmianie dawkowania zawsze decyduje lekarz. Preparatu zwykle nie stosuje się u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Sposób podawania: Preparat należy stosować raz (w przypadku dawki 20 mg na dobę) lub dwa razy na dobę (w przypadku dawek większych niż 20 mg na dobę) – rano i w południe; podczas posiłku lub pomiędzy posiłkami, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czy można stosować Andepin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparat może być stosowany podczas ciąży, jedynie jeśli lekarz uzna, że korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniami dla dziecka. Jeśli leczenie fluoksetyną jest konieczne należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest równoległe przyjmowanie fluoksetyny z inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego). Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu: · z lekami działającymi na OUN (fenytoina, karbamazepina, haloperidol, klozapina, diazepam, alprazolam, lit, imipramina, dezimipramina), ze względu na zmiany ich stężenia w osoczu krwi i konieczność dostosowania przez lekarza dawki · z lekami serotoninergicznymi, ponieważ następuje niekorzystne zwiększenie działania na receptory serotoninowe · z litem i tryptofanem, ze względu na nasilenie działania fluoksetyny · z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450 (np. flekainid, enkainid, winblastyna, karbamazepina i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne); lekarz prawdopodobnie zmniejszy dawki tych leków · z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ istnieje możliwość zmiany ich działania (na przykład zwiększone krwawienie) należy kontrolować wskaźniki krzepnięcia krwi, zwłaszcza na początku i końcu leczenia · z preparatami dziurawca, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych fluoksetyny. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Andepin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wystąpieniem działań niepożądanych skonsultuj się z lekarzem. W trakcie trwania leczenia fluoksetyną nasilenie działań niepożądanych może się zmniejszać. Bardzo często mogą wystąpić: bezsenność (w tym wczesne przebudzenia rano, początkowa bezsenność, bezsenność środkowa), bóle głowy, biegunka, nudności, zmęczenie (w tym astenia). Często mogą wystąpić: zmniejszenie apetytu (w tym anoreksja), lęk, niepokój, nerwowość, napięcie, obniżone libido (w tym utrata libido), zaburzenia snu, niezwykłe sny (w tym koszmary), zaburzenia uwagi, oszołomienie, zaburzenia smaku, letarg, senność (wzmożona senność, sedacja), drżenie, drgawki, niewyraźne widzenie, kołatanie, napadowe zaczerwienienie skóry twarzy (w tym uderzenia gorąca), ziewanie, wymioty, niestrawność, suchość w ustach, wysypka (w tym rumień, rumień złuszczający, potówka czerwona, osutka, rumień przekrwienny, rumień pęcherzowy, rumień wielopostaciowy, rumień plamisty, rumień plamistogrudkowy, wysypka odropodobna, rumień grudkowy, pępkowy rumień przekrwienny), pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, bóle stawów, częste oddawanie moczu (w tym częstomocz), krwawienie ginekologiczne (w tym krwotok szyjki macicy, zaburzenia czynności macicy, krwawienie z macicy, krwotok narządów rozrodczych, obfite nieregularne miesiączkowanie, krwotok miesiączkowy, krwotok maciczny, nadmierne częste miesiączkowanie, krwawienie pomenopauzalne, krwotok z macicy, krwotok z pochwy), zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku (w tym brak wytrysku, zaburzenia wytrysku, przedwczesny wytrysk, wytrysk opóźniony, wytrysk wsteczny), zdenerwowanie, dreszcze, zmniejszenie masy ciała. Niezbyt często mogą wystąpić: utrata poczucia własnej realności (depersonalizacja), podwyższony nastrój, euforia, zaburzenia myślenia, zaburzenia orgazmu (brak orgazmu), bruksizm, pobudzenie psychoruchowe, dyskineza, ataksja, zaburzenia równowagi, mioklonie, rozszerzenie źrenic, niedociśnienie, duszność, zaburzenia połykania, łysienie, zwiększona tendencja do powstawania siniaków, zimny pot, drżenie mięśni, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia seksualne, złe samopoczucie, nietypowe samopoczucie, uczucie zimna, uczucie gorąca. Rzadko mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, choroba posurowicza, niedobór sodu we krwi (hiponatremia), łagodny stan maniakalny (hipomania), mania, halucynacje, pobudzenie, ataki paniki, konwulsje, akatyzja, zespół policzkowo- językowy, arytmia komorowa w tym wielokształtny częstoskurcz komorowy, przedłużony odcinek QT elektrokardiogramu, zapalenie naczyń, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zapalenie gardła, ból w przełyku, obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny, nadwrażliwość na światło, plamica, skaza krwotoczna, zatrzymanie moczu, mlekotok, nadmierne wydzielanie prolaktyny. Bardzo rzadko mogą wystąpić: małopłytkowość, idiosynkratyczne zapalenie wątroby. Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego zmniejszającego objętość moczu, myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia (objawy te mogą być spowodowane chorobą podstawową), zamroczenie, jąkanie się, zespół serotoninowy, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, splątanie, szumy uszne, nadwrażliwość na światło, niedociśnienie ortostatyczne, zdarzenia płucne (procesy zapalne o różnej histopatologii i/lub włóknieniu), krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym najczęściej krwawienie z dziąseł, krwawe wymioty, krwawienia z odbytnicy, biegunka krwotoczna, krew w kale, krwotok z wrzodu żołądka), rumień wielopostaciowy (może rozwinąć się zespół Stevensa i Johnsona lub zespół toksycznej nekrolizy naskórka (zespół Lyella), bóle mięśni, zaburzenia oddawania moczu, priapizm (długotrwały, bolesny wzwód bez pobudzenia seksualnego), krwotok błony śluzowej, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych podczas stosowania preparatu, a także w krótkim czasie po jego odstawieniu (częstsze u dzieci i młodzieży niż u dorosłych).