Apap Przeziębienie Fast (kwas askorbinowy + paracetamol) – tabl. mus.

Co to jest Apap Przeziębienie Fast?

Jest to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierający paracetamol oraz witaminę C.

Co zawiera i jak działa Apap Przeziębienie Fast?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz witaminę C (kwas askorbinowy). Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to witamina C (kwas askorbinowy), niezbędna w wielu przemianach metabolicznych (uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, jest antyoksydantem, bierze m. in. udział w biosyntezie kolagenu, kwasu foliowego, hormonów kory nadnerczy, ułatwia przyswajanie żelaza). Po podaniu doustnym paracetamol i kwas askorbinowy dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Oba składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Apap Przeziębienie Fast?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów występujących w przebiegu przeziębienia lub grypy, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z kamicą moczową ­ z wirusowym zapaleniem wątroby ­ z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej ­ chorych na chorobę alkoholową ­ chorych na fenyloketonurię ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO ­ stosujących zydowudynę (AZT) oraz ­ u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apap Przeziębienie Fast?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, u chorych na astmę oskrzelową oraz chorych z hemochromatozą. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera 167 mg sodu w jednej tabletce, co należy wziąć pod uwagę u osób stosujących dietę o małej zawartości sodu; ­ preparat zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) i nie powinien być stosowany przez chorych na fenyloketonurię. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Apap Przeziębienie Fast

Preparat ma postać tabletek musujących do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 1 tabletka, co 4–6 godzin. Przyjmować po wcześniejszym rozpuszczeniu tabletki w 0,5 szklanki wody. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Apap Przeziębienie Fast w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Metoklopramid i inne preparaty nasilające perystaltykę przewodu pokarmowego zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu. Preparaty hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego opóźniają wchłanianie paracetamolu. Nie stosować z inhibitorami MAO ani w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Nie stosować z zydowudyną. Paracetamol może nasilać działania toksyczne zydowudyny (ryzyko neutropenii, ryzyko uszkodzenia wątroby). Paracetamol przyjmowany długotrwale może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, izoniazyd, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i alkohol, stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Paracetamol spowalnia wydalanie chloramfenikolu. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u osób z zaburzeniami czynności nerek może spowodować dalsze pogorszenie ich czynności i nasilenie niewydolności. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Kwas askorbinowy zwiększa wchłanianie glinu i żelaza. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (takich jak np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Apap C Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, zaburzenia czynności nerek, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny (objawy mogą obejmować obrzęk krtani, języka, gardła, duszność, skurcz oskrzeli, zlewne poty, przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utratę przytomności).