Atropinum Sulfuricum 1% (atropina) – krople do oczu

Co to jest Atropinum Sulfuricum?

Lek z grupy parasympatykolityków stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) w celu rozszerzenia źrenicy.

Kiedy stosować Atropinum Sulfuricum?

Preparat jest wskazany: · w celu długotrwałego rozszerzenia źrenicy, w badaniach diagnostycznych oka oraz badaniu refrakcji u małych dzieci · w leczeniu zapalenia tęczówki i ciałka rzęskowego w celu zapobiegania zrostom tęczówkowo-soczewkowym.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki cholinolityczne. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie jaskra pierwotna z możliwością zamknięcia się kąta przesączania lub jaskra z zamykającym się kątem przesączania.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atropinum Sulfuricum?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Po zastosowaniu preparatu należy chronić oczy przed światłem. Stosowanie preparatu u niemowląt, małych dzieci, kobiet w ciąży i osób w podeszłym wieku wymaga zachowania ostrożności ponieważ mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane; chorzy z tych grup powinni pozostawać pod staranną obserwacja lekarską. U osób po 60. roku życia, rozszerzenie źrenicy może przyspieszyć wystąpienie napadu jaskry (z powodu zamknięcia kąta przesączania). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 30 minut przed ponownym ich założeniem · chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Stosowanie preparatu powoduje długo utrzymujące się zaburzenia widzenia (zaburzenia mogą się utrzymywać nawet do 5–7 dni po zastosowaniu).

Dawkowanie preparatu Atropinum Sulfuricum

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W przypadku badań okulistycznych dawkowanie określa lekarz, zwykle preparat stosuje się tak, jak opisano poniżej. W badaniu refrakcji oka u małych dzieci miejscowo do worka spojówkowego, po odpowiednim rozcieńczeniu roztworu 1%: · dzieci do 3. roku życia – roztwór 0,25%: 1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni · dzieci 3.–6. roku życia – roztwór 0,5%: 1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni · dzieci po 6. roku życia – roztwór 1%: 1 kropla 2 razy na dobę przez 3 dni. Dodatkową dawkę lekarz może podać bezpośrednio przed badaniem okulistycznym. W leczeniu zapalenia tęczówki i ciałka rzęskowego: po 1 kropli roztworu 1% do worka spojówkowego maksymalnie 2 razy na dobę. Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie wewnętrznego kąta szpary powiekowej przez 1 minutę, natychmiast po zakropleniu. Szczególnie jest to istotne u dzieci. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Zakażenie może powodować poważne uszkodzenia oczu lub utratę wzroku.

Czy można stosować Atropinum Sulfuricum w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie wiadomo czy atropina przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Działanie preparatu może ulec nasileniu jeżeli stosowane są inne cholinolityki lub leki wykazujące działanie cholinolityczne, np. amitryptylina, hydroksyzyna, haloperydol, chloropromazyna, leki przeciwhistaminowe I generacji oraz niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona. Zawarta w preparacie atropina działa przeciwstawnie w stosunku do leków cholinomimetycznych (fizostygmina, neostygmina, pilokarpina). Preparaty te mogą wzajemnie znosić swoje działanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Atropinum Sulfuricum WZF 1% może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: zaburzenia widzenia i akomodacji, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u osób z zamykającym się kątem przesączania, zapalenie spojówek, świąd, obrzęk powiek, łzawienie, nadwrażliwość na światło. Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania, zawroty głowy, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, gorączka, omamy (wzrokowe, słuchowe), wysypki, wzdęcia (u niemowląt), nasilone pragnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, senność, zmęczenie, osłabienie, suchość skóry, zatrzymanie moczu. Mogą również wystąpić: zapalenie skóry (egzema), ciężkie reakcje uogólnione objawiające się obniżeniem ciśnienia tętniczego oraz nasilającymi się zaburzeniami oddychania.