Bactroban (mupirocyna) – maść do nosa

Co to jest Bactroban?

Antybiotyk w maści, stosowany miejscowo do nosa w celu eliminacji nosicielstwa gronkowców z jamy nosowej.

Co zawiera i jak działa Bactroban?

Substancją czynną preparatu jest mupirocyna. Jest to naturalny antybiotyk przeznaczony do stosowania miejscowego. Mechanizm działania mupirocyny polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Mupirocyna działa skutecznie wobec większości bakterii wywołujących zakażenia skóry. Stosowana miejscowo na nieuszkodzoną błonę śluzową nosa nie jest wchłaniana w znaczących ilościach (mniej niż 1% zastosowanej dawki).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bactroban?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania donosowego. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami należy przemyć je wodą. Jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej lub poważnego podrażnienia należy przerwać stosowanie preparatu, usunąć z błony śluzowej nosa pozostałości maści i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania. Stosowanie antybiotyków, zwłaszcza długotrwałe, może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono aby preparat wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Bactroban

Preparat ma postać maści i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na błonę śluzową nosa. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci: 2–3 razy na dobę do każdego z nozdrzy wprowadzić niewielką ilość maści (w tym celu ilość maści wielkości główki od zapałki wycisnąć na mały palec i wprowadzić do każdego z nozdrzy, następnie kilkakrotnie zacisnąć jednocześnie skrzydełka nosa, aby równomiernie rozprowadzić maść w obrębie nozdrzy). Wydzielina z nosa powinna stać się przezroczysta w ciągu 5–7 dni leczenia. Nie stosować dłużej niż 10 dni. Nie należy mieszać maści z innymi preparatami (ryzyko rozcieńczenia substancji czynnej i utraty skuteczności działania).

Czy można stosować Bactroban w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat stosowany jest miejscowo. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Bactroban może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często reakcje ze strony błony śluzowej nosa. Bardzo rzadko skórne reakcje nadwrażliwości.