Betadine – roztwór na skórę (jodopowidon) – płyn

Co to jest Betadine – roztwór na skórę?

Preparat o działaniu odkażającym do stosowania zewnętrznego.

Kiedy stosować Betadine – roztwór na skórę?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: dezynfekcja skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, infuzją lub transfuzją dezynfekcja skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi aseptyczne zaopatrzenie ran leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych całkowita i częściowa dezynfekcja chorego przed operacją (kąpiel antyseptyczna).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: choroby tarczycy (w szczególności wole guzkowe koloidowe, wole endemicznye i zapalenie tarczycy typu Hashimoto) opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa. Preparatu nie należ stosować przed i po badaniu z użyciem jodu radioaktywnego lub leczeniu jodem radioaktywnym. U noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia jodowany powidon można stosować jedynie w przypadku dokładnej diagnozy i bezwzględnych wskazań do zastosowania preparatu. Należy monitorować czynność tarczycy. Z uwagi na to, iż nie można wykluczyć rozwoju następczej nadczynności tarczycy, u pacjentów z utajonymi zaburzeniami czynności tarczycy (szczególnie w starszym wieku) długotrwałe stosowanie jodowanego powidonu (ponad 14 dni) lub stosowanie go na dużych powierzchniach skóry (ponad 10% powierzchni ciała) jest dozwolone jedynie po starannym rozważenia spodziewanych korzyści i możliwego ryzyka. Osoby te wymagają monitorowania pod kątem wczesnych objawów nadczynności tarczycy i w razie konieczności kontroli czynności tarczycy, nawet już po zaprzestaniu leczenia (do 3 miesięcy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Betadine – roztwór na skórę?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego. Jeżeli wystąpią podrażnienia skóry lub reakcje nadwrażliwości, należy przerwać leczenie. Należy unikać stosowania dużych dawek preparatu u małych dzieci ze względu na większą wrażliwość na jod i zwiększone ryzyko wystąpienia nadczynności tarczycy. U noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia preparat można stosować jedynie w przypadku dokładnej diagnozy i bezwzględnych wskazań; należy monitorować czynność tarczycy. Chronić dzieci przed możliwością połknięcia lub wzięcia do ust preparatu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie, u których duże dawki jodu mogą wywołać nadczynność tarczycy; należy ograniczyć czas stosowania preparatu do 14 dni i powierzchnię stosowania do nie więcej niż 10% powierzchni ciała; zaleca się monitorowanie czynności tarczycy u tych pacjentów i indywidualny dobór leczenia. U osób z utajonymi zaburzeniami czynności tarczycy, szczególnie starszych, długotrwałe stosowanie preparatu (ponad 14 dni) lub na dużych powierzchniach skóry (stanowiących ponad 10% powierzchni ciała) jest dozwolone jedynie po konsultacji z lekarzem; wymagane jest monitorowanie tych osób pod kątem wczesnych objawów nadczynności tarczycy (nawet do 3 mies. po zakończeniu leczenia) i w razie konieczności badanie czynności tarczycy. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie należy stosować regularnie u pacjentów leczonych aktualnie litem. W razie wystąpienia objawów nadczynności tarczycy należy przeprowadzić badania czynności tarczycy. Jod zawarty w preparacie może wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych lub uniemożliwiać ich przeprowadzenie; w zależności od planowanego badania pomiędzy zakończeniem leczenia a badaniami należy zachować odpowiednio długi odstęp (1–4 tyg.). Preparat ma właściwości utleniające i może powodować odwracalne przebarwienie ubrań (plamy usuwać ciepłą wodą i mydłem lub zastosować roztwór amoniaku), korozję metali. Unikać kontaktu preparatu z oczami; w przypadku podrażnienia płukać wodą 10–15 min i skonsultować się z okulistą.

Czy można stosować Betadine – roztwór na skórę w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie bezwzględnego wskazania do stosowania. Należy ograniczyć dawkę (stosować jedynie w przypadkach niewielkich uszkodzeń skóry) i czas leczenia; wchłonięty jod może przenikać przez łożysko, a także do mleka matki karmiącej i powodować zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy u noworodka.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparat działa przeciwbakteryjnie w zakresie pH 2–7. Stosowanie z enzymatycznymi maściami do leczenia ran oraz reakcje z nienasyconymi związkami organicznymi i białkami mogą osłabić działanie preparatu. Ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji nie należy stosować preparatów zawierających rtęć (ryzyko powstania żrącego związku chemicznego), srebro, nadtlenek wodoru, kwas benzoesowy lub taurolidynę. Preparat posiada właściwości utleniające i może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. powodować fałszywie dodatnie wyniki na obecność krwi lub glukozy w kale lub moczu). Stosowanie preparatu może także utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie scyntygrafii tarczycy, oznaczenia jodu związanego z białkami, badania z zastosowaniem radioaktywnego jodu oraz leczenia chorób tarczycy jodem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Betadine może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, miejscowe reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości (kontaktowe zapalenie skóry, zmiany łuszczycopodobne, zaczerwienienie, pojawienie się małych pęcherzy). Długotrwałe stosowanie może powodować indukowaną jodem nadczynność tarczycy, szczególnie u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie.