Biosotal 40 (sotalol (chlorowodorek sotalolu)) – tabl.

Co to jest Biosotal?

Lek wykazujący równolegle właściwości beta-blokerów i działanie przeciwarytmiczne.

Co zawiera i jak działa Biosotal?

Substancją czynną preparatu jest sotalol, lek wykazujący zarówno działanie typowe dla beta-blokerów (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki) jak i działanie przeciwarytmiczne. Działanie charakterystyczne dla beta-blokerów polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych w licznych tkankach i narządach. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Działanie sotalolu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Sotalol charakteryzuje się niewybiórczym działaniem w stosunku do receptorów beta 1 i beta 2 (istnieje ryzyko wystąpienia zwężenia dróg oddechowych związane z blokowaniem receptorów beta 2 w mięśniach gładkich oskrzeli). Działanie przeciwarytmiczne sotalolu sprawia, że jest on stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Sotalol zwalnia rytm zatokowy, hamuje przewodzenie w pęczku Hisa, wydłuża odstęp QT w zapisie EKG. Podczas stosowania małych dawek leku (25 mg na dobę) występuje działanie charakterystyczne dla beta-blokerów, działanie przeciwarytmiczne ujawnia się podczas stosowania dawek większych niż 160 mg. Maksymalne stężenie sotalolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 2,5–4 godzin po doustnym przyjęciu leku. Stężenie stacjonarne uzyskiwane jest w ciągu 2–3 dni. Pokarm zmniejsza wchłanianie preparatu. Lek słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej (80-90%); pozostała część leku wydalana z kałem.

Kiedy stosować Biosotal?

Preparat jest wskazany w przypadku: · zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu serca · nadkomorowych zaburzeń rytmu serca takich jak: migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz śródwęzłowy i okołowęzłowy · zaburzeń rytmu serca w przebiegu zespołu WPW.

Dawkowanie preparatu Biosotal

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem (zwykle rano i wieczorem) popijając odpowiednią ilością płynu. Pokarm zmniejsza wchłanianie leku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie w zależności od stanu chorego i jego reakcji na leczenie. Leczenie rozpoczyna się od małej dawki, którą zwiększa się stopniowo. W czasie leczenia długotrwałego, co 1–2 miesiące należy kontrolować długość odstępu QT w zapisie EKG i stężenie elektrolitów we krwi. Dorośli: Początkowo 80 mg na dobę; w razie potrzeby lekarz stopniowo, co 2–3 dni, będzie zwiększał dawkę o 40 mg. Dawka dobowa w zaburzeniach rytmu serca wynosi 120–480 mg przyjmowanych w 2 dawkach podzielonych, rano i wieczorem. U chorych z zaburzeniami czynności nerek (jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 60 ml/min) lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stężenia kreatyniny we krwi. Zaleca się zmniejszenie dawkowania poprzez wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami. Szczegółowe dawkowanie zaleci lekarz. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min nie należy stosować preparatu. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna. U chorych w podeszłym wieku leczenie powinno być rozpoczynane od możliwie małej dawki, która będzie stopniowo zwiększana; należy wziąć pod uwagę, że w tej grupie chorych częściej występują zaburzenia czynności nerek. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca lub nadciśnieniem tętniczym. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Nagłe zaprzestanie leczenia może prowadzić do nasilenia objawów choroby. Dzieci: Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Czy można stosować Biosotal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Leki z grupy beta-blokerów mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania kontrolne. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.