Bunondol (buprenorfina) – tabl. podjęzykowe

Co to jest Bunondol?

Silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów.

Co zawiera i jak działa Bunondol?

Bunondol zawiera buprenorfinę, substancję należącą do grupy opioidów o silnym działaniu przeciwbólowym. Blokuje ona czynność receptorów opioidowych i pobudza czynność receptorów opioidowych µ. Po podaniu podjęzykowym wykazuje silne i długotrwałe działanie przeciwbólowe. Powoduje skurcz mięśni gładkich, jednak w mniejszym stopniu niż morfina. Może powodować zwężenie źrenic. Potencjał uzależniający buprenorfiny jest niewielki, jeśli wystąpi zespół odstawienny, zwykle przebiega łagodnie. Podczas zawału mięśnia sercowego w niewielkim stopniu wpływa na parametry układu krążenia. Podanie podjęzykowe buprenorfiny zapobiega jej inaktywacji w jelitach i wątrobie.

Kiedy stosować Bunondol?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu, wymagającym zastosowania opioidowego leku przeciwbólowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe. Preparatu w postaci roztworu do wstrzykiwać nie należy stosować u dzieci do 6. miesiąca życia.

Czy można stosować Bunondol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży i w czasie karmienia piersią. Buprenorfina może zmniejszać ilość wydzielanego mleka.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat nasila działanie leków uspokajających, nasennych i środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Należy zachować ostrożność u osób równolegle stosujących: · inhibitory MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid, selegilina; badania dotychczas nie potwierdziły wystąpienia tej interakcji w przypadku bupenorfiny, występuje ona często w przypadku innych opioidów · fenotiazynę i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; zwiększa się ryzyko zahamowania czynności oddechowej · leki wywierające wpływ na izoenzym CYP 3A4 cytochromu P-450 (hamujący, np.: gestoden, ketokonazol, troleandomycyna, norfluoksetyna, ritonawir, indinawir, sakwinawir lub pobudzający, np.; fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, rifampicyna), ponieważ mogą one wywierać wpływ na metabolizm buprenorfiny · leki cholinolityczne, zmniejszające wydzielanie śliny, ponieważ utrudniają one stosowanie tabletek podjęzykowych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Bunondol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Podczas leczenia odnotowano: nudności, wymioty, zawroty głowy i senność, omamy i inne działania niepożądane związane z pobudzeniem psychicznym. Większe ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych występuje u osób w podeszłym wieku. Może wystąpić niedociśnienie tętnicze, a w jego konsekwencji omdlenia. Wysypki, ból głowy, zaburzenia oddawania moczu, zahamowanie oddychania i zaburzenia widzenia występowały sporadycznie. Rzadko, po zastosowaniu pojedynczej dawki obserwowano reakcje alergiczne o ciężkim przebiegu. Odnotowano również przypadki skurczu oskrzeli, obrzęku naczynioruchowego, wstrząsu anafilaktycznego.