Butapirazol (fenylbutazon) – maść

Co to jest Butapirazol?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Butapirazol?

Substancją czynną preparatu jest fenylbutazon, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych pirazolu. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, słabsze przeciwbólowe i w niewielkim stopniu przeciwgorączkowe. Fenylbutazon przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie fenylbutazonu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Fenylbutazon zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, ból, sztywność stawów). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po jednorazowym podaniu na skórę w postaci maści wchłania się około 5% leku.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest leczenie chemioterapeutykami i innymi lekami zaburzającymi czynność szpiku kostnego. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Nie stosować preparatu u dzieci do 14. roku życia. Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Butapirazol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Nie stosować na otwarte rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. W przypadku niewłaściwego stosowania preparat może przenikać do krwi i powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, typowych dla ogólnie działającego fenylbutazonu. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność jeżeli zdiagnozowano u Ciebie lub podejrzewasz: · stan zapalny błony śluzowej przewodu pokarmowego · chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy · powiększenie ślinianek · niewydolność serca · nadciśnienie tętnicze · obrzęki · niewydolność nerek i/lub wątroby · choroby tarczycy · zmiany we wskaźnikach morfologii krwi. Jeżeli stwierdzono u Ciebie którekolwiek z powyższych zaburzeń przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest u osób: · w podeszłym wieku · chorych na astmę (także, jeżeli astma występowała w przeszłości) · stosujących inne leki, zwłaszcza insulinę, pochodne sulfonylomocznika, leki przeciwzakrzepowe lub inne leki z grupy NLPZ. W powyższych przypadkach preparat może być stosowany tylko pod ścisłym nadzorem lekarza. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz podrażnienie oczu i błon śluzowych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Butapirazol

Preparat ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. W przypadku skóry nadwrażliwej należy wykonać próbę z zastosowaniem minimalnej ilości maści. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: nałożyć pasek maści o długości około 5 cm i wcierać w bolesne miejsce 2–3 razy na dobę. Nie stosować intensywnego wcierania w przypadku zapalenia żył. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 5 dni należy skonsultować się z lekarzem oraz wykonać badania morfologii krwi. Nie stosować dłużej niż 7 dni. Nie stosować preparatu u dzieci do 14. roku życia.

Czy można stosować Butapirazol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W przypadku długotrwałego stosowania preparatu (ponad 7 dni) i/lub stosowania na dużych powierzchniach skóry nie można wykluczyć wystąpienia interakcji z innymi lekami, takich samych jak w przypadku ogólnie stosowanego fenylbutazonu. Preparat może nasilać działanie: · doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna) · doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika · insuliny · sulfonamidów. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania z: · kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji) · metotreksatem (nasilenie toksycznego działania metotreksatu) · spironolaktonem (zmniejszenie działania spironolaktonu) · probenecydem, sulfinpirazonem, barbituranami (zmniejszenie działania fenylbutazonu) · innymi NLPZ (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i reakcji alergicznych). Nie należy stosować preparatu z solami złota. Równoległe spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Butapirazol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego: nudności, biegunka, wymioty, bóle brzucha, rzadziej możliwe owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawienia, powiększenie ślinianek, zapalenie wątroby, żółtaczka. Możliwe: bóle i zawroty głowy, zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia widzenia, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęki. Mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne, w tym agranulocytoza, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia, zaburzenia czynności szpiku kostnego (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej odbytu, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Możliwe zaburzenia czynności nerek, zapalenie i niewydolność nerek, krwiomocz, łagodny rozrost gruczołu krokowego. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy. Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Preparat może powodować miejscowe podrażnienia lub odczyny zapalne. W przypadku niewłaściwego stosowania lub stosowania na dużej powierzchni skóry nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych związanych z ogólnoustrojowym działaniem fenylbutazonu (w tym np.: nudności, biegunka, wymioty, ból brzucha).