Carbo Medicinalis VP (węgiel aktywowany) – tabl.

Co to jest Carbo Medicinalis VP?

Preparat o silnych właściwościach adsorpcyjnych.

Co zawiera i jak działa Carbo Medicinalis VP?

Węgiel leczniczy jest sproszkowanym węglem aktywnym o dużej zdolności adsorpcyjnej. Po podaniu doustnym wiąże nieselektywnie różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. uniemożliwiając w ten sposób ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie związków wydalonych do jelit np. z żółcią. Ponieważ adsorbuje on w jelicie nie tylko substancje toksyczne, dla skutecznego działania należy stosować duże dawki węgla. Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym spośród środków adsorbujących – 1 g może zaadsorbować 1,8 g sublimatu, 400 mg fenolu, 800 mg morfiny, ale tylko 300 mg alkoholu etylowego. Ocenia się, że w leczeniu zatruć jest równie skuteczny jak płukanie żołądka lub wymioty, a w niektórych przypadkach nawet efektywniejszy, zwłaszcza jeśli po jego podaniu, po pewnym czasie, zostanie podany lek przeczyszczający. Węgiel adsorbuje m.in. następujące substancje: kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, chlormetiazol, chlorochinę, chlorpromazynę i podobne do niej fenotiazyny, klonidynę, kokainę i inne leki pobudzające OUN, digoksynę i digitoksynę, ibuprofen, kwas mefenamowy, mianserynę, nikotynę, paracetamol, parakwat, środki z grupy inhibitorów MAO, fenytoinę, propranolol i inne środki blokujące receptory beta-adrenergiczne, chininę, teofilinę, zydowudynę.

Kiedy stosować Carbo Medicinalis VP?

Preparat jest wskazany w leczeniu biegunek, niestrawności i wzdęć, a także w zatruciach lekami i innymi związkami chemicznymi – pod nadzorem lekarza.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie wolno stosować preparatu u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych oraz u niemowląt.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Carbo Medicinalis VP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparatu nie należy podawać jednocześnie z innymi lekami, ponieważ może je adsorbować i osłabiać ich działanie. W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo; jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów przez lek doustny (np. ipekakuanę), należy wywołać je przed podaniem węgla. Węgiel należy podać 30–60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla, kiedy niezbędne jest podanie doustne specyficznego antidotum np. metioniny. Istnieje zagrożenie aspiracją do płuc w czasie podawania produktu u pacjentów nieprzytomnych oraz w przypadku zatrucia lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy lub prowadzącymi do drgawek. W takich sytuacjach przed wykonaniem płukania żołądka, wymagane jest zabezpieczenie w postaci intubacji. Węgiel aktywny jest mało skuteczny w zatruciu między innymi: kwasem borowym, siarczanem żelaza(II) i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej a także kwasami i zasadami nieorganicznymi. Osoby przyjmujące preparat 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia objawy utrzymują się, powinny skontaktować się z lekarzem. Tak samo powinny postąpić osoby przyjmujące lek z powodu biegunki, jeśli wystąpi u nich gorączka lub krew w stolcu (leczenie wyłącznie węglem może być niewystarczające). Ostrożnie stosować w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. środki przeciwcholinergiczne, opioidy). Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu. preparat zawiera sacharozę; należy to wziąć pod uwagę u osób z cukrzycą, natomiast osoby z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Carbo Medicinalis VP

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Niestrawność, wzdęcia. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 900–1200 mg kilka razy na dobę aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego efektu działania zaleca się ich rozgryzanie. Biegunka. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. Jednorazowo ok. 4 g najlepiej w zawiesinie wodnej. W razie konieczności dawkę można powtarzać co kilka godzin. Zatrucie lekami i związkami chemicznymi. Najlepiej w zawiesinie wodnej. Dorośli i dzieci po 1. roku życia. Jednorazowo 12,5 g, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć kilka razy na dobę. Niemowlęta. Jednorazowo 1 g/kg masy ciała; dawkę można powtarzać co 4–6 godzin. Nie ma potrzeby modifikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek albo wątroby.

Czy można stosować Carbo Medicinalis VP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. W czasie ciąży preparat może być stosowany jedynie w przypadkach gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Węgiel aktywny nie wchłania się z przewodu pokarmowego, a więc mało prawdopodobne jest, by wywierał niekorzystny wpływ na dzieci karmione piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Węgiel aktywowany może osłabiać wchłanianie z przewodu pokarmowego innych leków, np.: · salicylanów · barbituranów · pochodnych benzodiazepiny · paracetamolu · glikozydów nasercowych · niesteroidowych leków przeciwzapalnych · środków antykoncepcyjnych · leków przeciwzakrzepowych · antybiotyków Nie należy stosować węgla jednocześnie ze środkami wymiotnymi i lekami przeciwpadaczkowymi. Alkohol osłabia zdolność węgla do wiązania aspiryny i chinidyny, nie należy ich stosować jednocześnie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Carbo Medicinalis VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Czasem mogą wystąpić zaparcia i wymioty, zwłaszcza u dzieci. Może również nastąpić aspiracja węgla do płuc, zwłaszcza podczas wymiotów.