Chlorchinaldin (chlorchinaldol) – maść

Co to jest Chlorchinaldin?

Preparat o działaniu odkażającym, stosowany w miejscowym leczeniu zakażeń bakteryjnych skóry.

Co zawiera i jak działa Chlorchinaldin?

Substancja czynną preparatu jest chlorchinaldol. Chlorchinaldol to substancja odkażająca (antyseptyk) z grupy pochodnych chinoliny, wykazująca działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe. Podstawą mechanizmu działania chlorchinaldolu jest wiązanie jonów metali znajdujących się na powierzchni patogennych drobnoustrojów, co prowadzi do ich zniszczenia.

Kiedy stosować Chlorchinaldin?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu ropnych stanów zapalnych skóry pochodzenia bakteryjnego oraz zapalenia błony śluzowej nosa, w przypadku zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na chlorchinaldol.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne chinoliny np. kliochinol. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane: · w przypadku żylakowatych owrzodzeń podudzi · u dzieci do 12. roku życia · u kobiet w 1 trymestrze ciąży. Nie stosować profilaktycznie ani długotrwale.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Chlorchinaldin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe (wyjątkiem jest stosowanie preparatu w leczeniu błony śluzowej nosa) przed kontaktem z preparatem. Nie należy stosować preparatu równolegle z lekami mogącymi spowodować wystąpienie interakcji. Jeżeli wystąpią objawy reakcji nadwrażliwości, takie jak np. wysypka, świąd lub podrażnienie skóry należy zaprzestać stosowania preparatu. Jeżeli objawy nie ustąpią po kilku dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić inne leczenie. Ze stosowaniem chlorochinadolu może być związane ryzyko wystąpienia jego ogólnych działań niepożądanych, chociaż jest to mało prawdopodobne, jeżeli preparat stosowany jest zgodnie z zaleceniami. Działania niepożądane mogą obejmować zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz działania naurotoksyczne (uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe). Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia widzenia lub inne objawy neurologiczne należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera lanolinę, która może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) · preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Chlorchinaldin

Preparat ma postać maści i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Cienką warstwę maści nakładać na chorobowo zmieniony obszar skóry 2–3 razy na dobę. W razie konieczności można stosować opatrunek okluzyjny. Stosowanie preparatu u dzieci do 12. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Chlorchinaldin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w 1 trymestrze ciąży. W późniejszym okresie ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat jest stosowany miejscowo. Nie należy równolegle stosować miejscowo innych preparatów zawierających jod lub metale. Równoległe stosowanie czwartorzędowych zasad amoniowych (np. cetylpirydyna, chlorek benzalkonium) może spowodować wystąpienie reakcji alergicznych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Chlorchinaldin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić objawy miejscowe: przemijające podrażnienie skóry, zaczerwienienie, świąd, nadmierne wysuszenie, uczucie pieczenia skóry, kontaktowe zapalenie skóry, reakcje alergiczne.