Chlorchinaldin H (chlorchinaldol + hydrokortyzon (octan hydrokortyzonu)) – maść

Co to jest Chlorchinaldin H?

Preparat złożony, zawierający antyseptyk (chlorchinaldol) oraz lek z grupy kortykosteroidów (hydrokortyzon). Stosowany miejscowo w leczeniu chorób skóry powikłanych zakażeniem bakteryjnym.

Co zawiera i jak działa Chlorchinaldin H?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: chlorchinaldol o działaniu przeciwbakteryjnym oraz hydrokortyzon o działaniu przeciwzapalnym. Chlorchinaldol jest antyseptykiem, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe. Hydrokortyzon jest lekiem o słabym działaniu z grupy kortykosteroidów. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i przeciwwysiękowe. Po podaniu miejscowym hydrokortyzon w niewielkim stopniu przenika do krążenia. Wchłanianie przez skórę jest większe w przypadku stosowania na dużą powierzchnię skóry, stosowania częstego, na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę, w fałdach skórnych lub na skórę delikatną, po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego oraz jeżeli preparat stosowany jest długotrwale.

Kiedy stosować Chlorchinaldin H?

Wskazania do stosowania obejmują ropne, powierzchowne choroby skóry przebiegające ze stanem zapalnym oraz ropne powikłania bakteryjne alergicznych chorób skóry oraz owrzodzenia podudzi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Chlorchinaldin H?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Nie należy stosować preparatu równolegle z lekami mogącymi spowodować wystąpienie interakcji. Jeżeli wystąpią objawy reakcji nadwrażliwości, takie jak np. wysypka, świąd lub podrażnienie skóry należy zaprzestać stosowania preparatu. Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, co może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Aby zminimalizować wchłanianie hydrokortyzonu należy unikać stosowania preparatu na dużych obszarach skóry, na rany lub na uszkodzoną skórę oraz stosowania w dużych dawkach. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. W przeciwnym razie mogą wystąpić działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów stosowanych ogólnie, w tym zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy oraz wystąpienie objawów zespołu Cushinga. Wchłanianie kortykosteroidu przez skórę jest także zwiększone w przypadku stosowania na skórę delikatną (w tym pach i pachwin), na skórę z uszkodzoną warstwą rogową naskórka, w fałdach skórnych, na zmienioną zapalnie skórę, po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego oraz jeżeli preparat stosowany jest u dzieci. Stosowanie preparatu, zwłaszcza długotrwałe może być związane z wystąpieniem zmian zanikowych skóry (zanik naskórka, rozstępy) oraz wystąpieniem trądziku związanego ze stosowaniem steroidów. Należy unikać stosowania preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym. Opatrunek okluzyjny może być stosowany wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne. Opatrunki okluzyjne (taką rolę mogą pełnić pieluchy, ceratka) zwiększają przezskórne wchłanianie kortykosteroidów. Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego skórę należy oczyścić, gdyż ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Ze stosowaniem chlorochinadolu może być związane ryzyko wystąpienia jego ogólnych działań niepożądanych, chociaż jest to mało prawdopodobne, jeżeli preparat stosowany jest zgodnie z zaleceniami. Działania niepożądane mogą obejmować zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz działania naurotoksyczne (uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe). Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia widzenia lub inne objawy neurologiczne należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli preparat stosowany był długotrwale (około 4 tygodnie) wskazana jest kontrola neurologiczna i okulistyczna po zakończeniu leczenia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera alkohol cetylowy i lanolinę; może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Chlorchinaldin H

Preparat ma postać maści i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Cienką warstwę maści nakładać na chorobowo zmieniony obszar skóry 1–2 razy na dobę i przykryć jałową gazą. Na skórę twarzy stosować ostrożnie i przez krótki okres czasu. Stosowanie preparatu u dzieci do 12. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Chlorchinaldin H w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w 1 trymestrze ciąży. W późniejszym okresie ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku (w przypadku lekarskich zaleceń stosować tylko krótkotrwale, na małej powierzchni skóry). Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem; istnieje ryzyko przenikania substancji czynnych do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat jest stosowany miejscowo. Nie należy równolegle stosować miejscowo innych preparatów zawierających jod lub metale. Równoległe stosowanie czwartorzędowych zasad amoniowych może spowodować wystąpienie reakcji alergicznych. W okresie stosowania kortykosteroidów (w tym preparatu) nie wolno przyjmować szczepionek. Istnieje ryzyko braku odpowiedzi immunologicznej (braku produkcji odpowiednich przeciwciał).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Chlorchinaldin H może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić objawy miejscowe: pieczenie, podrażnienie, zaczerwienienie, świąd, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, rozszerzenie powierzchniowych naczyń krwionośnych (teleangiektazje), odbarwienie skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, wtórne zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze (głównie po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych), kontaktowe zapalenie skóry, reakcje alergiczne. Stosowanie na skórę twarzy może powodować zaniki skóry, zapalenie skóry wokół ust i utrwalone rozszerzenie naczyń krwionośnych. Długotrwałe stosowanie preparatu lub stosowanie na dużej powierzchni skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub u dzieci może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności nadnerczy, objawy zespołu Cushinga).