Cortare (beklometazon (dipropionian beklometazonu)) – aerozol inhalacyjny, roztwór

Co to jest Cortare?

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym, zwężającym naczynia i przeciwalergicznym. Stosowany jest w regularnym, miejscowym leczeniu astmy oskrzelowej. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Działanie terapeutyczne preparatu osiąga się zwykle w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia.

Co zawiera i jak działa Cortare?

Substancją czynną preparatu jest beklometazon. Beklometazon należy do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym nazywanych glikokortykosteroidami. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Przy zalecanym dawkowaniu nie powoduje znaczącego działania ogólnoustrojowego, stosowany jest do miejscowego leczenia astmy oskrzelowej. Zmniejsza liczbę komórek stanu zapalnego (w tym eozynofili) w błonie śluzowej oskrzeli. Beklometazon hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania beklometazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. W działaniu wszystkich glikokortykosteroidów pośredniczą specyficzne receptory. Receptory te znajdują się w cytoplazmie komórki docelowej i po związaniu z lekiem regulują ekspresję odpowiednich genów. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany.

Kiedy stosować Cortare?

Preparat jest wskazany w: –leczeniu chorych na astmę oskrzelową wymagających stosowania dobowych dawek beklometazonu większych niż 800–1000 mikrogramów –leczeniu chorych, u których objawów astmy nie można kontrolować stosując maksymalną dawkę leku rozszerzającego oskrzela i małe dawki beklometazonu (mniejsze niż 800 mikrogramów na dobę). Niektórzy chorzy na ciężką astmę wymagają podawania kortykosteroidów doustnych oprócz małych dawek beklometazonu (mniejszych niż 800 mikrogramów na dobę). U wielu z tych pacjentów po rozpoczęciu leczenia preparatem możliwe jest zmniejszenie dawek kortykosteroidów doustnych lub całkowite zaprzestanie ich stosowania.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli: · jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu · chcesz przerwać ostry napad duszności (w przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol) · jesteś chory na gruźlicę płuc (aktywną lub nieaktywną). Preparatu nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cortare?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · gruźlicę płuc (aktywna lub nieaktywna) · ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Preparat jest przeznaczony do regularnego i długotrwałego stosowania. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Preparat jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować regularnie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę. Dlatego lekarz dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może doprowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności kory nadnerczy. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy. Jeżeli poprawa czynności oddechowych nie wystąpi w okresie tygodnia od rozpoczęcia leczenia może to być spowodowane obfita wydzieliną śluzową w oskrzelach, która uniemożliwia przeniknięcie leku do miejsca jego działania. W takim wypadku lekarz może krótkotrwale zalecić kortykosteroidy doustne, a po uzyskaniu poprawy włączyć preparat i stopniowo zaprzestać stosowania kortykosteroidów doustnych. Jeżeli wystąpi zaostrzenie objawów astmy spowodowane bakteryjnymi zakażeniami dróg oddechowych, może wskazane leczenie odpowiednimi antybiotykami. Dodatkowo, lekarz może czasowo zwiększyć dawki kortykosteroidu wziewnego lub dołączyć kortykosteroidy doustne. Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Cortare) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Zastąpienie sterydów doustnych sterydami wziewnymi może także ujawnić objawy alergii takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk. W takim przypadku objawy te należy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi o działaniu miejscowym (w tym sterydami). Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi może być długotrwałe a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność po zmianie leczenia i regularnie kontrolować czynność nadnerczy. Należy mieć przy sobie dokument informujący o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu (np. zabiegów chirurgicznych, urazów, napadów astmy, zakażeń w obrębie klatki piersiowej i innych). U niektórych pacjentów w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia. Pomimo tego należy kontynuować zmniejszanie dawek, o ile nie występują obiektywne objawy niewydolności kory nadnerczy. Stosowanie preparatu może wywoływać zakażenia grzybicze (kandydozę). Wypłukanie jamy ustnej wodą po inhalacji zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek (kandydozy jamy ustnej). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera niewielką ilość etanolu (około 7% objętości); · preparat zawiera tetrafluoroetan (HFA 134a). Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Jedna dawka inhalacyjna zawiera 250 mikrogramów beklometazonu. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. –Utrzymuj inhalator czystości. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie odnotowano.

Dawkowanie preparatu Cortare

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): dawka początkowa u pacjentów wymagających podawania dużych dawek wziewnych steroidów wynosi 1000 mikrogramów na dobę; dawka podtrzymująca zwykle 500 mikrogramów 2 razy na dobę lub 250 mikrogramów 4 razy na dobę; jeżeli jest to konieczne lekarz może zwiększyć dawkę do 500 mikrogramów 3–4 razy na dobę; Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z niewydolnością nerek lub wątroby. Chorzy przyjmujący uprzednio kortykosteroidy doustnie: Przez tydzień dawki preparatu należy stosować równolegle z dotychczasowymi dawkami kortykosteroidów doustnych a następnie zmniejszać stopniowo dawkę kortykosteroidów doustnych zgodnie ze wskazaniami lekarza, aż do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów astmy oskrzelowej. Często stosowanie doustnych kortykosteroidów można zakończyć całkowicie. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Czy można stosować Cortare w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka dla dziecka do korzyści dla matki związany ze stosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Zawsze poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W przypadku stosowania tego preparatu nie stwierdzono występowania żadnych interakcji z innymi lekami. Poinformuj lekarza jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Cortare może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: kandydoza jamy ustnej i gardła, chrypka, podrażnienie gardła. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy należy płukać wodą jamę ustną po inhalacji. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, duszność, skurcz oskrzeli, wstrząs), oraz objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, suchość w jamie ustnej, a także (rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: skórne reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, wysypka, świąd), bladnięcie skóry, zaburzenia zachowania, zaburzenia snu, niepokój i drażliwość (głównie u dzieci).