Czopki glicerynowe (glicerol) – czopki

Co to jest Czopki glicerynowe?

Preparat o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Czopki glicerynowe?

Czopki glicerolowe zawierają 86% glicerol, kwas stearynowy oraz węglan sodu. Wykazują działanie miejscowe. Glicerol w postaci czopków działa miejscowo drażniąco, pobudza perystaltykę jelit i ułatwia wypróżnienie.

Kiedy stosować Czopki glicerynowe?

Preparat jest wskazany w zaparciach, jako środek ułatwiający wypróżnienie.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować jeżeli występują choroby odbytnicy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Czopki glicerynowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego, doodbytniczo. Stosować doraźnie. Nie stosować długotrwale. Jeżeli pomimo zastosowania czopka utrzymują się objawy zaparcia należy skonsultować się z lekarzem. Należy ustalić przyczynę dolegliwości i podjąć właściwe leczenie. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Czopki glicerynowe

Preparat ma postać czopków i przeznaczony jest do stosowania doodbytniczego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Czopki 1 g przeznaczone są do stosowania u dzieci a czopki 2 g przeznaczone są do stosowania u dorosłych. U dzieci do 1. roku życia preparat może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem i na jego zalecenie. Dzieci 1.–3. roku życia: jednorazowo 1/2 czopka 1 g krojonego wzdłuż. Dzieci 3.–6. roku życia: jednorazowo 1 czopek 1 g. Dzieci po 6. roku życia: jednorazowo 2 czopki 1 g. Dorośli: 1 czopek 2 g na noc. Efekt przeczyszczający występuje po 15–60 minutach od zastosowania.

Czy można stosować Czopki glicerynowe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Czopki glicerynowe może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko możliwe jest wystąpienie podrażnienia błony śluzowej odbytnicy; w takim przypadku należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.