Debretin (trimebutyna) – tabl. powl.

Co to jest Debretin?

Lek regulujący motorykę, stosowany w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Debretin?

Preparat jest wskazany w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego określanych jako zespół jelita drażliwego lub zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego, takich jak bóle brzucha, stany skurczowe jelit, biegunki lub zaparcia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Debretin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Debretin

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 100 mg (1 tabletka) 3 razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 600 mg (6 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych. Preparat przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych. Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody.

Czy można stosować Debretin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie stosować preparatu w I trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Jednoczesne podawanie trimebutyny z zotepiną może nasilać działanie przeciwcholinergiczne. Trimebutyna i ryzatryptan wzajemnie nasilają swoje działania w leczeniu migrenowych bólów głowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Debretin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane występują rzadko i mają charakter łagodny i przemijający. Rzadko możliwe: skórne reakcje alergiczne, zmęczenie, nudności.