Deespa (drotaweryna) – tabl.

Co to jest Deespa?

Lek działający rozkurczowo na mięśnie gładkie.

Co zawiera i jak działa Deespa?

Substancją czynną preparatu jest drotaweryna, syntetyczna pochodna papaweryny o działaniu rozkurczającym na mięśnie gładkie. Drotaweryna hamuje aktywność enzymu fosfodiesterazy IV, co prowadzi do zwiększenia stężenia cAMP i dalszej kaskady wewnątrzkomórkowych reakcji, których efektem jest rozkurcz komórki mięśniowej. Działanie rozkurczające dotyczy mięśni gładkich przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, układu krążenia oraz dróg żółciowych i jest silniejsze, niż wykazywane przez papawerynę. Jest stosowana w przypadku skurczu mięśni gładkich zarówno pochodzenia nerwowego, jak i mięśniowego. Drotaweryna łatwo i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Masksymalne stężenie w osoczu występuje po 45–60 minutach po przyjęciu doustnym. Jest metabolizowana w wątrobie, wydalana z żółcią i moczem.

Kiedy stosować Deespa?

Preparat jest wskazany do stosowania: · w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, zapalenia pęcherzyka żółciowego) · w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych (kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz) oraz, w leczeniu wspomagającym: · w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenia żołądka, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit · w stanach skurczowych w obrębie dróg rodnych (bolesne miesiączkowanie, poronienie zagrażające).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować, jeżeli występuje: · ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca · blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia. Nie stosować u dzieci do 3. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Deespa?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z niedociśnieniem tętniczym i porfirią. Nie przeprowadzono badań dotyczących działania preparatu u dzieci; stosowanie preparatu w tej grupie wiekowej wymaga zachowania ostrożności. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu drotaweryny podawanej doustnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Preparat może jednak powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną. W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn a także wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Dawkowanie preparatu Deespa

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 120–240 mg na dobę w 2–3 dawkach podzielonych. Dzieci: dzieci 3.– 6. roku życia: 40 do 120 mg na dobę w 2–3 dawkach podzielonych dzieci 6.–12. roku życia: 80 do 200 mg na dobę w 2–5 dawkach podzielonych. Stosowanie preparatu u dzieci do 3. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Deespa w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowana jest lewodopa. Możliwe jest osłabienie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Deespa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko mogą wystąpić: nudności, zaparcia, bóle i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze.