Dexapolcort N (deksametazon + neomycyna) – aerozol

Co to jest Dexapolcort N?

Preparat złożony, zawierający lek przeciwinfekcyjny (neomycynę) oraz lek z grupy kortykosteroidów (deksametazon). Stosowany miejscowo w leczeniu zakażeń bakteryjnych skóry z towarzyszącym stanem zapalnym.

Co zawiera i jak działa Dexapolcort N?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: neomycynę o działaniu przeciwbakteryjnym oraz deksametazon o działaniu przeciwzapalnym. Neomycyna jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania z grupy aminoglikozydów. Mechanizm jej działania, wspólny dla całej grupy antybiotyków aminoglikozydowych, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Deksametazon jest lekiem o umiarkowanie silnym działaniu z grupy kortykosteroidów. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwwysiękowe. Po podaniu miejscowym neomycyna i deksametazon w niewielkim stopniu przenikają do krążenia i nie można wykluczyć wystąpienia ich działań ogólnoustrojowych (zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu i/lub na dużej lub uszkodzonej powierzchni skóry).

Kiedy stosować Dexapolcort N?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu skórnych zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na neomycynę, w przypadkach gdy konieczne jest również leczenie przeciwzapalne i/lub przeciwświądowe.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Dexapolcort N?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie wdychać rozpylonego preparatu. Nie stosować w pobliżu oczu ani na skórę twarzy. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem przed ponownym zastosowaniem preparatu; w razie potrzeby lekarz zaleci zmianę sposobu leczenia. Aby zminimalizować wchłanianie deksametazonu należy unikać stosowania preparatu na dużych obszarach skóry i stosowania długotrwałego. Nie stosować pod bandażem ani pod opatrunkiem okluzyjnym. W przeciwnym razie, na skutek wchłaniania deksametazonu, mogą wystąpić działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów stosowanych ogólnie, w tym zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy oraz wystąpienie objawów zespołu Cushinga, wydalanie glukozy z moczem, zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Jeżeli podejrzewasz wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu i kontrolę stężenia kortyzolu w moczu. Deksametazon może wchłaniać się do krwi i działać immunosupresyjnie. Należy uważać, aby w czasie stosowania preparatu nie zarazić się zakaźną chorobą wirusową (np. ospa wietrzna, odra). Ze względu na ototoksyczne (uszkadzające słuch) i nefrotoksyczne (uszkadzające nerki) działanie neomycyny preparatu nie należy stosować długotrwale ani na dużych obszarach skóry. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie może sprzyjać wystąpieniu alergii na neomycynę. Stosowanie preparatu u dzieci wymaga zachowania szczególnej ostrożności. U dzieci, ze względu na zwiększony stosunek powierzchni ciała do jego masy, w porównaniu do dorosłych, ryzyko ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów (np. objawów zespołu Cushinga) jest zwiększone. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może również zaburzać wzrost i rozwój dzieci. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na sprawność psychofizyczną i na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Dexapolcort N

Preparat ma postać aerozolu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Chorobowo zmienione miejsca na skórze należy spryskiwać strumieniem aerozolu, trzymając pojemnik pionowo (główką rozpyłową do góry) w odległości ok. 15–20 cm, przez 1–3 sekundy, 2–4 razy na dobę w równych odstępach czasowych. Przed użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Chronić oczy przed rozpylaną substancją. Nie wdychać rozpylonego preparatu. Każdorazowo, po zastosowaniu preparatu, należy umyć ręce wodą i mydłem.

Czy można stosować Dexapolcort N w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie można wykluczyć ogólnoustrojowej ekspozycji na kortykosteroidy, nawet jeżeli są one stosowane miejscowo. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku (w razie zaleceń lekarskich stosować najmniejszą możliwą dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu, na jak najmniejszym obszarze skóry). W okresie stosowania preparatu zwykle zaleca się przerwanie karmienia piersią z powodu ryzyka przenikania substancji czynnych do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat jest stosowany miejscowo. Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami. Równolegle miejscowe stosowanie innych preparatów w tym samym obszarze nie jest zalecane. Długotrwałe stosowanie preparatu równolegle z lekami działającymi ototoksycznie lub nefrotoksycznie (takimi jak np. gentamycyna, furosemid, kolistyna, kwas etakrynowy) może nasilać toksyczne działania neomycyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Dexapolcort N może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić objawy miejscowe: pieczenie, podrażnienie, zaczerwienienie, świąd, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne zakażenia, namnażanie opornych bakterii lub drożdżaków, zapalenie mieszków włosowych, reakcje alergiczne. Długotrwałe stosowanie preparatu lub stosowanie na dużej powierzchni skóry może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności nadnerczy). U dzieci i niemowląt mogą dodatkowo wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju. Neomycyna zawarta w preparacie może powodować reakcje alergiczne oraz wykazywać działanie ototoksyczne (ryzyko uszkodzenia słuchu) i nefrotoksyczne (ryzyko uszkodzenia nerek).