Durogesic (fentanyl) – system transdermalny

Co to jest Durogesic?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający fentanyl.

Co zawiera i jak działa Durogesic?

Fentanyl to silnie działający syntetyczny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, pobudzający receptory nazywane receptorami µ. Działa ok. 100 razy silniej niż morfina, ponieważ lepiej rozpuszcza się w tłuszczach i łatwiej przenika przez barierę krew-mózg. Podstawowymi efektami jego działania są znieczulenie i uspokojenie. Innymi skutkami pobudzenia receptorów opioidowych µ są: depresja oddechowa (zmniejszenie częstości oddechów i wrażliwości ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla), niewielka bradykardia (zmniejszenie częstości uderzeń serca poniżej 50-60 minutę), niewielkie zmniejszenie oporu naczyniowego w naczyniach obwodowych, spowolnienie motoryki przewodu pokarmowego, zmniejszone wydzielanie i zwiększone napięcie mięśniowe (nawet do skurczu) w obrębie zwieraczy przewodu pokarmowego, zwężenie źrenic, hamowanie odruchu kaszlu, uzależnienie fizyczne i euforia. W przeciwieństwie do morfiny i petydyny (substancje z tej samej grupy chemicznej) fentanyl nie powoduje uwolnienia histaminy, substancji odpowiedzialnej za postawanie między innymi obrzęków i świądu. Przeciwbólowe działanie fentanylu związane jest z jego poziomem w osoczu krwi. Na ogół stężenie skuteczne i stężenie, przy którym występuje toksyczność ulegają zwiększeniu wraz z rosnącą tolerancją na opioidy. Zjawisko tolerancji polega na tym, że organizm niejako „przyzwyczaja się” do obecności danej substancji i zachodzi potrzeba podawania coraz większych dawek, aby osiągnąć wcześniejszy efekt. Szybkość rozwoju tolerancji różni się znacznie u poszczególnych pacjentów, dlatego tak ważne jest indywidualny dobór dawki preparatu przez lekarza. Występowanie depresji oddechowej również zależy od zastosowanej dawki fentanylu. Ryzyko wystąpienia tego zjawiska jest niższe u pacjentów poddanych przewlekłej terapii opioidowej, ponieważ u tych osób rozwija się tolerancja organizmu na zmniejszenie częstotliwości oddechów.

Kiedy stosować Durogesic?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu przewlekłego oraz bólu opornego na leczenie, wymagających stosowania opioidowych leków przeciwbólowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do jego stosowania są również: ból ostry lub pooperacyjny (ze względu na brak możliwośi szybkiego dostosowania dawki) oraz ciężka depresja oddechowa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Durogesic?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Osoby, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu, powinny przebywać pod ścisłą opieką lekarską przez 24 godziny po usunięciu plastra, ponieważ stężenie substancji czynnej we krwi zmniejsza się stopniowo. Plastry powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci zarówno przed użyciem, jak i po usunięciu ze skóry. Nadużywanie lub celowe niewłaściwe stosowanie preparatu może skutkować przedawkowaniem i/lub śmiercią. W przypadku zmiany z jednego systemu przezskórnego na inny system przezskórny zawierający fentanyl, w celu zapewnienia ciągłości działania przeciwbólowego i bezpieczeństwa chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską. Nawet najmniejsza dawka fentanylu może spowodować depresję oddechową, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zgonu u osób, które pierwszy raz stosują ten lek. Zaleca się stosowanie preparatu u tych chorych, którzy wcześniej wykazali tolerancję na opioidowe leki przeciwbólowe. Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych opioidów, w trakcie stosowania preparatu może wystąpić istotne zaburzenie czynności ośrodka oddechowego; chorzy powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia tego działania. Depresja ośrodka oddechowego może utrzymywać się również po usunięciu plastra. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska rośnie wraz ze zwiększaniem dawki preparatu. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą nasilać depresję ośrodka oddechowego. W przypadku powtarzanego stosowania leków z tej grupy, może rozwinąć się tolerancja na lek oraz uzależnienie fizyczne i psychiczne. Pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka nadużywania opioidów mogą być skutecznie leczeni tym preparatem, muszą jednak pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską i wymagają monitorowania oznak i objawów niewłaściwego stosowania leku, jego nadużywania lub uzależnienia się od niego. W razie zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów należy niezwłocznie poinformować o nich się lekarza. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób, które równolegle stosują leki wpływające na przekaźnictwo nerwowe z udziałem serotoniny (leki serotoninergiczne, np. inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny, leki wpływające na metabolizm serotonin, takie jak inhibitory monoaminooksydazy), ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stanu zagrażającego życiu i zdrowiu, zwanego „zespołem serotoninowym”. Jego objawy to: · zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka) · niestabilność autonomicznego układu nerwowego (np. hipertermia – podwyższona temperatura ciała, wahania ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia – przyspieszona czynność serca) · zaburzenia nerwowo-mięśniowe (np. nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia koordynacji sztywność) · objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka). W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania fentanylu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób: · z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc, ponieważ działania niepożądane fentanylu (tłumienie czynności ośrodka oddechowego, zwiększenie oporu w drogach oddechowych) u tych osób mogą być bardziej nasilone · wrażliwych na zmiany stężenia dwutlenku węgla w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie tych ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, zaburzeniami świadomości lub w śpiączce; wyjątkową ostrożność zaleca się w przypadku osób z nowotworami mózgu · z bradykardią (zmniejszenie częstości uderzeń serca poniżej 50-60 minutę), ponieważ preparat może pogłębiać to zjawisko · z zaburzeniami czynności wątroby i nerek; chorzy powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia objawów toksyczności fentanylu (w razie konieczności lekarz zmniejszy dawkę leku) · z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością kory nadnerczy, rakiem prostaty, istniejącą depresją oddechową, alkoholizmem, urazami czaszki lub mózgu, stanami przebiegającymi z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym oraz bólami brzucha o nieustalonej przyczynie · z gorączką, ponieważ wzrost temperatury powoduje zwiększenie uwalniania substancji czynnej z plastra i niezbędne jest monitorowanie chorego pod kątem działań niepożądanych fentanylu; nie należy zbliżać miejsca, gdzie przyklejony jest plaster do źródeł ciepła (podgrzewane poduszki, butelki z gorącą wodą, termofory, elektrycznie podgrzewane koce, ogrzewane łóżka wodne, nagrzewające lub opalające lampy), a także unikać sytuacji, które prowadzą do podwyższenia temperatury ciała: długie gorące kąpiele, sauna, kąpiele w gorących źródłach, czy intensywne opalanie · z niedociśnieniem i hipowolemią (niedostateczne wypełnienie łożyska naczyniowego), ponieważ fentanyl może pogłębiać niedociśnienie · z przewlekłymi zaparciami, ponieważ fentanyl wykazuje dodatkowe działanie zapierające; w przypadku wystąpienia lub podejrzenia niedrożności porażennej jelit lekarz prawdopodobnie zaleci zaprzestanie stosowania preparatu · z miastenią, gdyż tramadol może u nich wywołać niepadaczkowe reakce miokloniczne · w podeszłym wieku, ponieważ może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki przez lekarza. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 2. roku życia. Preparat może być stosowany u dzieci po 2. roku życia tolerujących opioidy (czyli takich, u których leki z tej grupy były w przeszłości stosowane i nie wywołały poważnych reakcji , zagrażających zdrowiu lub życiu); należy ostrożnie wybierać miejsce umieszczenia plastra i kontrolować jego przyleganie do skóry aby uniknąć niebezpieczeństwa połknięcia go przez dziecko. Możliwe jest również wystąpienie u niektórych pacjentów objawów odstawiennych (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze) po zamianie dotychczas stosowanych opioidów na preparat Durogesic lub jeżeli leczenie zostało nagle przerwane. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania preparatu chory odczuwa senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, a także jeśli nie zna swojej reakcji na lek.

Dawkowanie preparatu Durogesic

Preparat ma postać plastrów do naklejania na skórę (system transdermalny). Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Plaster należy naklejać na płaską powierzchnię niezmienionej, nieowłosionej skóry, najlepiej na tułowiu lub na górnej powierzchni ramion; kolejny plaster przyklejać w innym miejscu. Jeżeli wybrane miejsce wymaga oczyszczenia, należy to zrobić za pomocą czystej wody. Nie wolno używać mydła, oliwek, balsamów lub innych substancji, które mogłyby spowodować podrażnienie skóry lub wpływać na jej przepuszczalność. Przed użyciem plastra powierzchnia skóry powinna być całkowicie osuszona. Plastrów nie należy przecinać, nie należy używać przeciętych lub w inny sposób uszkodzonych plastrów. W przypadku małych dzieci, aby zminimalizować możliwość usunięcia plastra przez dziecko, preferowanym miejscem jego przyklejenia jest górna część pleców. Plaster powinien być noszony na skórze przez 72 godziny bez przerwy. Nowy może być przyklejony wyłącznie po zdjęciu poprzedniego plastra i w każdym przypadku musi być on umieszczony w innym miejscu skóry. Przed naklejeniem kolejnego plastra w to samo miejsce powinno minąć kilka dni. Dawkowanie jest indywidualnie dobierane na podstawie wywiadu dotyczącego stosowania opioidów u chorego, jak również na aktualnym stopniu nasilenia choroby oraz ogólnym stanie zdrowia danej osoby. U chorych nieprzyjmujących wcześniej opioidów początkowo stosuje się 25 μg na godzinę, ocenę skuteczności leczenia można przeprowadzić po 24 godzinach. W razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększaniu dawki w minimalnych odstępach 3 dni (zwykle o 12,5–25 μg na godzinę). U chorych z rozwiniętą tolerancją na opioidy przy przechodzeniu z leczenia doustnego lub pozajelitowego na leczenie przezskórne dawkę ustala się na podstawie dotychczasowego dobowego zapotrzebowania na morfinę. W razie konieczności odstawienia leku dawkę należy zmniejszać stopniowo, równocześnie zwiększając dawkę innego opioidu po konsultacji lekarzem, ściśle według jego zaleceń. U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki. Preparat może być stosowany u dzieci od 2. roku życia, które tolerują opioidy i otrzymują morfinę doustnie w dawce co najmniej 30 μg na dobę.

Czy można stosować Durogesic w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Fentanyl nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Durogesic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często w trakcie stosowania preparatu działania niepożądane te znikają lub zmniejsza się ich intensywność, ponieważ dla każdego pacjenta dobrana zostaje najbardziej odpowiednia dawka. Bardzo często mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, ból głowy, nudności, wymioty, zaparcie. Często mogą wystąpić: nadwrażliwość, jadłowstręt, bezsenność, depresja, lęk, stany splątania, omamy, drżenie, parestezje, zawroty głowy, kołatanie serca, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, duszność, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność, nadmierne pocenie, świąd, wysypka, rumień, skurcze mięśni, zatrzymanie moczu, uczucie zmęczenia, obrzęki obwodowe, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zimna. Niezbyt często mogą wystąpić: pobudzenie, dezorientacja, nastrój euforyczny, niedoczulica, napady drgawkowe, bradykardia, sinica, niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa, zespół zaburzeń oddechowych, niedrożność jelit, wyprysk, alergiczne zapalenie skóry, choroby skóry, zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, drganie mięśni, zaburzenia erekcji, zaburzenia funkcji seksualnych, odczyn w miejscu podania, objawy grypopodobne, uczucie zmian temperatury ciała, gorączka, nadwrażliwość w miejscu podania, zespół z odstawienia. Rzadko mogą wystąpić: zwężenie źrenic, bezdech, hipowentylacja, częściowa niedrożność jelit, zapalenie skóry w miejscu podania, wyprysk w miejscu podania. Ponadto, z nieznaną częstotliwością, mogą wystąpić: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, reakcje rzekomoanafilaktyczne, zwolnienie rytmu oddychania.