Efferalgan Forte (paracetamol) – tabl. mus.

Co to jest Efferalgan Forte?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Efferalgan Forte?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po przyjęciu preparatu. Paracetamol przenika przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Efferalgan Forte?

Preparat jest wskazany: ­ w bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie i inne) ­ przeciwgorączkowo.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z chorobą alkoholową ­ z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO ­ stosujących opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) ­ u kobiet w I trymestrze ciąży ­ u osób o masie ciała mniejszej niż 50 kg. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Efferalgan Forte?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Nie wolno stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może spowodować ciężkie działania niepożądane (ryzyko uszkodzenia i martwicy wątroby). Objawy uszkodzenia wątroby (obejmujące ostre zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zwykle po 2 dniach od podania leku, a maksymalne ich nasilenie występuje po 4.–6. dniach. W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu (także leków zawierających alkohol). Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u osób odwodnionych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera 567 mg sodu w 1 tabletce; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób będących na diecie o małej zawartości sodu; ­ preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Efferalgan Forte

Preparat ma postać tabletek musujących do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat przeznaczony jest do stosowania u osób o masie ciała większej niż 50 kg i po 15. roku życia. Przyjmować po wcześniejszym rozpuszczeniu tabletki w niewielkiej ilości płynu. Dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 50 kg, po 15. roku życia: dawka jednorazowa wynosi 1000 mg (1 tabletka) co 6–8 godzin. Zwykle nie stosuje się dawki większej niż 3 g na dobę (3 tabletki na dobę). W przypadku nasilonego bólu dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej tj. 4 g na dobę (4 tabletki na dobę). Nie stosować częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę. W przypadku niewydolności nerek konieczne może być wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami (należy skonsultować się z lekarzem). Nie stosować częściej niż co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g (3 tabletki). Regularne stosowanie pozwoli uniknąć wahań nasilenia bólu i gorączki. Odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 godziny. U osób o masie ciała większej niż 50 kg nie stosować dawek większych niż 4 g na dobę. U dorosłych bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 10 dni, a u dzieci nie dłużej niż 3 dni.

Czy można stosować Efferalgan Forte w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Stosowanie preparatu u kobiet w pozostałym okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w indywidualnym przypadku uzna on stosowanie leku za konieczne. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowany jest izoniazyd lub zydowudyna. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Fenytoina może zmniejszać skuteczność działania paracetamolu i zwiększać ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, oznaczanie stężenia kwasu moczowego we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Efferalgan Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek (kolka nerkowa, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, zmiana wartości parametru INR charakteryzującego proces krzepnięcia krwi), zwiększenie częstotliwości rytmu serca. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, duszność, nadmierne pocenie się, gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego.