Elidel (pimekrolimus) – krem

Co to jest Elidel?

Stosowany miejscowo preparat o działaniu immunosupresyjnym (hamującym odpowiedź układu immunologicznego).

Co zawiera i jak działa Elidel?

Substancją czynną preparatu jest pimekrolimus. Lek immunosupresyjny stosowany miejscowo w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS). W przebiegu AZS nasilona reakcja układu odpornościowego wywołuje stan zapalny (świąd, zaczerwienienie, suchość skóry). Pimekrolimus ogranicza nieprawidłową odpowiedź immunologiczną. Hamuje wybrane kaskady przenoszenia sygnałów w limfocytach T, zapobiegając w ten sposób syntezie wybranych cytokin prozapalnych. Pimekrolimus działa także hamująco na uwalnianie mediatorów stanu zapalnego. Działanie pimekrolimusu jest słabsze niż działanie takrolimusu, innego związku z tej grupy leków. Po miejscowym zastosowaniu wchłanianie pimekrolimusu do krążenia ogólnego jest minimalne a jego działanie ogólnoustrojowe praktycznie nie występuje.

Kiedy stosować Elidel?

Preparat jest wskazany w leczeniu dorosłych, młodzieży i dzieci po 2. roku życia z łagodnym lub umiarkowanym AZS, gdy miejscowe stosowanie kortykosteroidów nie jest zalecane lub jest niemożliwe (nietolerancja lub brak reakcji na miejscowo stosowane kortykosteroidy, stosowanie na skórę twarzy i szyi).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne makrolaktamy (np. takrolimus). Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Dawkowanie preparatu Elidel

Preparat ma postać kremu i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarza doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu AZS. Nie należy stosować preparatu długotrwale w sposób ciągły. Leczenie powinno być przerywane, krótkotrwałe, cykliczne (do 12 miesięcy). Cienką warstwę maści nanieść na chorobowo zmieniony obszar. Można stosować na skórę każdej części ciała, w tym na twarz, szyję oraz w zgięciach skóry. Nie stosować na błony śluzowe. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Stosować na każdy zmieniony chorobowo obszar skóry do czasu całkowitego lub prawie całkowitego ustąpienia zmian. Po ustąpieniu objawów leczenie powinno być przerwane. W przypadku pierwszego nawrotu objawów należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku braku poprawy po 6. tygodniach stosowania preparatu lekarz prawdopodobnie zaleci inny sposób leczenia. Dorośli, młodzież i dzieci po 2. roku życia: cienką warstwę preparatu nałożyć 2 razy na dobę na zmienionym chorobowo obszarze skóry i delikatnie wcierać, aż do całkowitego wchłonięcia. Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Czy można stosować Elidel w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat nie powinien być stosowany u kobiet w okresie ciąży Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie preparatu w tym okresie, należy zachować ostrożność i nie stosować kremu na skórę piersi, aby zapobiec niezamierzonemu podaniu kremu doustnie noworodkom.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat jest stosowany miejscowo. Nie przeprowadzono badań dotyczących występowania interakcji stosowanego miejscowo preparatu z innymi lekami, jednakże ze względu na minimalne wchłanianie preparatu, jego interakcje z innymi, stosowanymi ogólnie lekami są mało prawdopodobne. Pimekrolimus metabolizowany jest w wątrobie z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450. W zaawansowanym stadium choroby zaleca się aby szczepienia wykonywane były w okresach przerw w leczeniu. Pimekrolimusu nie należy stosować równocześnie z glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo i innymi preparatami o działaniu przeciwzapalnym stosowanymi miejscowo. Można natomiast stosować go równolegle z antybiotykami, lekami przeciwhistaminowymi i glikokortykosteroidami podawanymi doustnie, donosowo lub w postaci wziewnej.