Encopirin (kwas acetylosalicylowy) – tabl. dojelitowe

Co to jest Encopirin?

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi.

Co zawiera i jak działa Encopirin?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania. Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę). Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z postaci tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej z tabletek powlekanych następuje dopiero w jelicie cienkim, co przyczynia się do ochrony błony śluzowej żołądka przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Encopirin?

Preparat jest wskazany: ­ w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy, przeciwgorączkowo ­ w leczeniu przewlekłym bólu i stanów zapalnych (np. reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, choroba zwyrodnieniowa stawów, zespół Reitera, zmiany okołostawowe) ­ w łagodnych i słabo nasilonych bólach różnego pochodzenia (m.in. ból zębów, ból głowy, bóle menstruacyjne), oraz w celu hamowania agregacji płytek krwi: ­ u chorych ze świeżym zawałem serca, z niestabilną chorobą niedokrwienną serca ­ w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca ­ w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu ­ po zabiegach chirurgicznych i interwencyjnych na naczyniach (wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych) ­ w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa) po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna) ­ z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy ­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek ­ stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz · u kobiet w III trymestrze ciąży · u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Encopirin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób: · z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub na jakiekolwiek alergeny (u chorych z nadwrażliwością na leki z grupy NLPZ tylko lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu kwasu acetylosalicylowego) · stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe · stosujących ibuprofen (ryzyko zmniejszenia przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego; przed zastosowaniem ibuprofenu w okresie stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem) · z zaburzeniami czynności wątroby · z zaburzeniami czynności nerek · z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego) · z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy krwinek) · pozostających na diecie o małej zawartości soli · ze zwiększoną skłonnością do krwawień (chorzy na hemofilię, chorzy z niedoborem witaminy K). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem i czy właściwe jest stosowanie preparatu w Twoim przypadku. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży z objawami zakażenia wirusowego, z gorączką lub bez. W przypadku zakażeń wirusowych, szczególnie takich jak grypa oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Ryzyko to zwiększa się w przypadku przyjmowania kwasu acetylosalicylowego. Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reye’a. Zespół Reye’a to rzadka, ale zagrażająca życiu choroba, wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować wystąpienie napadu astmy, skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu lub innych reakcji nadwrażliwości. Zwiększone ryzyko obejmuje chorych na astmę oskrzelową, także jeżeli występowała ona w przeszłości, chorych z nieżytem nosa, polipami nosa, przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz osoby, u których występują reakcje alergiczne na jakiekolwiek alergeny (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka). Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Kwas acetylosalicylowy może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, hiperkaliemię oraz białkomocz. Kwas acetylosalicylowy, nawet stosowany w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Encopirin

Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo: 1 tabletka co 4 godziny lub 1–2 tabletek co 6 godzin. W celu hamowania agregacji płytek krwi: 1 tabletka 1 raz na dobę. Nie należy przekraczać dawki 4 g na dobę u dorosłych oraz dawki 1,5 g na dobę u dzieci po 12. roku życia. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 3–5 dni. Sposób stosowania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu, najlepiej po posiłku. Uwaga! W świeżym zawale serca lub jego podejrzeniu preparat może być stosowany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych. W takim przypadku tabletki dojelitowe preparatu należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie substancji czynnej.

Czy można stosować Encopirin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego (większych niż 300 mg na dobę), karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci). Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest: · metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi) · ibuprofen (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach) · leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku) · selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego) · inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz salicylany, w dawkach 3 g na dobę lub większych (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek) · leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej) · glikozydy nasercowe np. digoksyna (ryzyko zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi) · leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii) · leki trombolityczne oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku) · leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego i zatrzymanie sodu i wody jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dawkach 3 g na dobę lub większych; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu) · leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego) · glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego) · kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego) · preparaty alkalizujące mocz i zobojętniające sok żołądkowy zwiększają wydalanie salicylanów z moczem. Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Encopirin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Rzadko lub sporadycznie: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby, hipoglikemia. Możliwe: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia czynności nerek (po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może wystąpić martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek), wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki hemostatyczne). W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.