Espumisan (simetykon) – kaps.

Co to jest Espumisan?

Lek ułatwiający usuwanie gazów z przewodu pokarmowego.

Co zawiera i jak działa Espumisan?

Substancją czynną preparatu jest simetykon, związek krzemu. Simetykon jest substancją powierzchniowo czynną, pozbawioną aktywności farmakologicznej, która ze względu na swoje właściwości fizyczne zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu w przewodzie pokarmowym. W ten sposób ułatwia wchłanianie gazów przez ścianę jelita lub usuwanie gazów z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych. Simetykon nie ulega wchłanianiu i działa tylko w świetle przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Espumisan?

Preparat jest wskazany: · w objawowym leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym (np. wzdęcia) · w przypadku wzmożonego powstawanie gazów w okresie pooperacyjnym · w przygotowaniu do badań radiologicznych i ultrasonograficznych (USG) jamy brzusznej oraz do gastroskopii.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Espumisan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli wystąpią nowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe lub dotychczasowe objawy utrzymują się lub nasilają należy skonsultować się z lekarzem; w takim przypadku konieczna jest właściwa diagnoza i podjęcie odpowiedniego leczenia. Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz osoby z zaburzeniami trawienia cukrów. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera barwnik żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować wystąpienie reakcji alergicznych; · preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości, w tym typu późnego. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Espumisan

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym powstawaniem gazów, w tym w okresie pooperacyjnym: Dorośli, młodzież i dzieci 6.–14. roku życia: 80 mg (2 kapsułki) 3–4 razy na dobę. Dla dzieci młodszych dostępne są inne postaci leku (krople doustne). Preparat może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie potrzeby także przed snem. Leczenie powinno być kontynuowane do momentu ustąpienia dolegliwości. W razie konieczności lek może być stosowany długotrwale, nawet kilka lat. Przygotowanie do badań radiologicznych i USG jamy brzusznej oraz do gastroskopii: 80 mg (2 kapsułki) 3 razy na dobę w dniu poprzedzającym badanie i 80 mg (2 kapsułki) rano, na czczo, w dniu badania.

Czy można stosować Espumisan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Zgodnie z materiałami producenta nie ma ograniczeń co do stosowania preparatu u kobiet w ciąży lub u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Espumisan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu. Ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej (E 110) oraz parahydroksybenzoesanu metylu preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości, w tym typu późnego.