Exbol (paracetamol + tramadol (chlorowodorek tramadolu)) – tabl.

Co to jest Exbol?

Lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol (opioidowy lek przeciwbólowy) i paracetamol.

Kiedy stosować Exbol?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u osób, u których rozważane jest równoległe stosowanie paracetamolu i tramadolu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub lekami psychotropowymi · padaczka nie poddająca się leczeniu · równoległe stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO) · ciężka niewydolność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Exbol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. Aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzać, czy stosowane równolegle leki nie zawierają paracetamolu ani tramadolu. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób: · z ciężką niewydolnością nerek · z ciężką niewydolnością oddechową. Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u osób z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Preparatu nie należy stosować jako terapię zastępczą u osób uzależnionych od opioidów, tramadol nie znosi objawów odstawiennych morfiny. U osób leczonych tramadolem opisywano przypadki występowania drgawek, szczególnie u osób przyjmujących go w dużych dawkach (ponad 400 mg na dobę) lub stosujących jednocześnie leki obniżające próg drgawkowy (np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe). Osoby z padaczką w wywiadzie lub podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone preparatem tylko jeśli lekarz zdecyduje o bezwzględnej konieczności takiego postępowania. Preparat należy stosować ostrożnie u osób: · uzależnionych od opioidów · po urazie głowy · we wstrząsie · z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia · z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego · z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Przedawkowanie paracetamolu może doprowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby. Stosowanie tramadolu może prowadzić do uzależnienia (silna potrzeba ciągłego dostarczania substancji do organizmu) i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego efektu). Należy zachować ostrożność i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Osoby ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień powinny być leczone krótkotrwale pod ścisłą opieką lekarza. Nawet po zastosowaniu zalecanych dawek tramadolu mogą wystąpić objawy odstawienie, rzadko przypadki uzależnienia i nadużywania. Nie należy stosować tramadolu podczas zabiegów w płytkiej narkozie. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Exbol

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: Lekarz dobiera dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta. Początkowo 2 tabletki, kolejne dawki można przyjmować nie częściej niż co 6 h, dawka maksymalna to 8 tabletek/dobę. U osób po 75. roku życia nie należy stosować częściej niż co 6 godzin, u osób z umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek co 12 godzin, w zaburzeniach czynności wątroby lekarz zaleci wydłużenie odstępów między dawkami. Stosowanie preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie jest zalecane. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 12. roku życia. Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków, tabletki połykać w całości.

Czy można stosować Exbol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Exbol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zmienne pod względem nasilenia i objawów, zależne od osobowości chorego i czasu trwania leczenia. Mogą to być zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie) oraz zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania (np. podejmowania decyzji, zaburzenia postrzegania). Lek może wywoływać uzależnienie. Bardzo często mogą wystąpić: zawroty głowy, senność, nudności. Często mogą wystąpić: silne bóle głowy, drżenie, splątanie, zmienność nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia, nadmierne pocenie, świąd. Niezbyt często mogą wystąpić: nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), zaburzenia rytmu serca, mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne, depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć, zaburzenia połykania, smoliste stolce, zwiększenie aktywności aminotransferaz, reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka), albuminuria (obecność białka w moczu), zaburzenia oddawania moczu (bolesne oddawanie moczu, zaleganie moczu), dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej, duszność. Rzadko mogą wystąpić: ataksja, drgawki, uzależnienie od leku, nieostre widzenie Bardzo rzadko może wystąpić nadużywanie preparatu. W czasie stosowania tramadolu mogą dodatkowo wystąpić: niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia (spowolnienie rytmu serca), zapaść, zaburzenia krzepnięcia związane z wydłużeniem czasu protrombinowego; rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości ze strony układu oddechowego (np. duszność z objawami skurczu oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy), anafilaksja, zmiany apetytu, osłabienie narządu ruchu, zahamowanie oddychania, zaburzenia psychiczne takie jak: zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów, objawy zespołu odstawiennego; bardzo rzadko: po nagłym odstawieniu tramadolu mogą wystąpić napady paniki, nasilonego niepokoju, omamy, parestezje, szumy uszne i inne nietypowe objawy z ośrodkowego układu nerwowego. W czasie stosowania paracetamolu mogą wystąpić: rzadko reakcje nadwrażliwości łącznie z wysypką skórną, zaburzenia składu krwi, łącznie z małopłytkowością i agranulocytozą (nie udowodniono związku ze stosowaniem preparatu).