Fervex D (kwas askorbinowy + paracetamol + feniramina) – gran. do przyg. roztworu

Co to jest Fervex D?

Jest to preparat zawierający paracetamol – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, witaminę C oraz feniraminę – substancję łagodzącą objawy takie jak świąd błony śluzowej nosa, łzawienie, kichanie.

Co zawiera i jak działa Fervex D?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, witaminę C (kwas askorbinowy) i feniraminę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to witamina C (kwas askorbinowy), niezbędna w wielu przemianach metabolicznych (uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, jest antyoksydantem, bierze m. in. udział w biosyntezie kolagenu, kwasu foliowego, hormonów kory nadnerczy, ułatwia przyswajanie żelaza). Trzeci ze składników preparatu to feniramina, lek przeciwhistaminowy, blokujący receptory histaminowe typu 1 (H1). W ten sposób feniramina hamuje działanie histaminy, substancji wywołującej objawy alergiczne. Zmniejsza wytwarzanie wydzieliny i wyciek z nosa, łagodzi objawy takie jak kichanie, łzawienie, obrzęk i świąd błon śluzowych. Po podaniu doustnym paracetamol i kwas askorbinowy dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po przyjęciu preparatu. Feniramina z przewodu pokarmowego wchłania się wolniej uzyskując maksymalne stężenie we krwi w ciągu 60–150 minut po podaniu. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Fervex D?

Preparat jest wskazany w doraźnym leczeniu objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (takich jak ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci po 15. roku życia. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę. W przypadku wystąpienia zakażenia bakteryjnego może być konieczne wdrożenie leczenia antybiotykami.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ chorych na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania ­ z rozrostem gruczołu krokowego i utrudnionym oddawaniem moczu ­ chorych na fenyloketonurię (preparat zawiera aspartam) ­ u dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Fervex D?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. U dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4 g na dobę. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki paracetamolu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (nawet w przypadku dobrego samopoczucia), ponieważ istnieje ryzyko niebezpiecznego uszkodzenia wątroby. Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Ze stosowaniem długotrwałym lub stosowaniem dawek większych niż zalecane może wiązać się ryzyko rozwoju uzależnienia, głównie psychicznego. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Alkohol oraz leki uspokajające (zwłaszcza barbiturany) nasilają uspokajające działanie leków przeciwhistaminowych, w tym feniraminy. Należy unikać równoległego ich stosowania. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność u chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej. Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór tych enzymów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny i dlatego nie powinien być stosowany przez chorych na fenyloketonurię. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować senność i zaburzać sprawność psychoruchową, a zatem uniemożliwiać prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Fervex D

Preparat ma postać granulatu do sporządzania roztworu doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 15. roku życia: 1 saszetka 2–3 razy na dobę, z zachowaniem co najmniej 4. godzinnego odstępu pomiędzy dawkami. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. W leczeniu stanów grypopodobnych zaleca się rozpuszczanie leku w gorącej wodzie i przyjmowanie wieczorem (jak najszybciej od momentu wystąpienia objawów). W przypadku niewydolności nerek konieczne może być wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami (należy skonsultować się z lekarzem). Nie stosować częściej niż co 8 godzin. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 5 dni.

Czy można stosować Fervex D w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Kofeina nasila działanie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, oznaczanie stężenia kwasu moczowego we krwi). Alkohol (także w ilościach zawartych w innych preparatach leczniczych) nasila uspokajające działanie leków przeciwhistaminowych, w tym zawartej w preparacie feniraminy. Należy unikać spożywania alkoholu lub leków zawierających alkohol. Ze względu na zawartość feniraminy, należy zachować ostrożność w związku z ryzykiem nasilenia hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego w przypadku stosowania preparatu z następującymi lekami o działaniu uspokajającym: pochodne morfiny i inne opioidy (leki przeciwbólowe, niektóre przeciwkaszlowe oraz leki stosowane w leczeniu uzależnień), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe (np. meprobamat), leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid. Stosowanie feniraminy z lekami o działaniu cholinolitycznym, w tym przeciwdepresyjnymi o budowie podobnej do imipraminy, lekami przeciwhistaminowymi blokującymi receptor H1, lekami stosowane w chorobie Parkinsona, lekami podobnymi do atropiny o działaniu przeciwskurczowym, dizopiramidem, neuroleptykami z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapiną może powodować sumowanie się działań niepożądanych, takich jak: zatrzymanie moczu, zaparcia, suchość w jamie ustnej. Zawarta w preparacie witamina C (kwas askorbinowy) może zmniejszać skuteczność warfaryny i stężenie flufenazyny we krwi oraz zmniejszać pH moczu, co może mieć wpływ na wydalanie innych leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Fervex D może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: senność, uspokojenie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaburzenia akomodacji oka, rozszerzenie źrenic, ryzyko zatrzymania moczu, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji, częściej u osób w wieku podeszłym, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, splątanie, omamy, rzadziej: niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność. Możliwe zaparcia, nudności, bóle brzucha, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna), zwiększenie częstotliwości rytmu serca, kołatanie serca. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, duszność, nadmierne pocenie się, gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego.