Flucofast (flukonazol) – kaps.

Co to jest Flucofast?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Flucofast?

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, w tym w leczeniu zakażeń układowych i wewnątrzczaszkowych, zarówno u osób z prawidłową jak i z upośledzoną odpornością. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tkankach zrogowaciałych (skóra, naskórek, paznokcie) uzyskuje stężenie większe niż w osoczu. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania (około 30 godzin) co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Kiedy stosować Flucofast?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u osób dorosłych: · kryptokokowe zapalenie opon mózgowych · kokcydioidomykoza · inwazyjna kandydoza · drożdżakowe zakażenie błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe zakażenia śluzówkowo-skórne · przewlekła kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy higiena dentystyczna jest niewystarczająca · drożdżyca pochwy (postać ostra i nawrotowa), kiedy leczenie miejscowe jest niewystarczające · drożdżakowe zapalenie żołędzi, kiedy leczenie miejscowe jest niewystarczające · grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej), kiedy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego · grzybica paznokci, kiedy inne leczenie jest nieodpowiednie. Preparat jest wskazany w zapobieganiu następującym stanom u osób dorosłych: · nawroty zapalenia opon mózgowych u osób z grupy podwyższonego ryzyka · nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u osób zarażonych wirusem HIV, należących do grup zwiększonego ryzyka wystąpienia nawrotów · nawroty grzybicy pochwy (4 lub więcej epizodów w ciągu roku) · zakażenia grzybicze u osób z przedłużającą się neutropenią (np. osoby z nowotworami krwi, otrzymujące chemioterapię lub osoby po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych). Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży do 18. roku życia: · drożdżakowe zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła, przełyku) · inwazyjna kandydoza · kryptokokowe zapalenie opon mózgowych. Preparat jest wskazany w zapobieganiu następującym stanom u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży do 18. roku życia: · zakażenia drożdżakami u osób z osłabioną odpornością · nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u osób z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia nawrotów.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty z grupy pochodnych azolowych. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest równoległe stosowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, chinidyny oraz erytromycyny. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie terfenadyny i flukonazolu w dawce większej lub równej 400 mg.

Czy można stosować Flucofast w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie wolno stosować preparatu u kobiet w ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia. W okresie leczenia nie należy karmić piersią. Flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.