Fluconazin (flukonazol) – syrop

Co to jest Fluconazin?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Fluconazin?

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, w tym w leczeniu zakażeń układowych i wewnątrzczaszkowych, zarówno u osób z prawidłową jak i z upośledzoną odpornością. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tkankach zrogowaciałych (skóra, naskórek, paznokcie) uzyskuje stężenie większe niż w osoczu. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania (około 30 godzin) co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Kiedy stosować Fluconazin?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń: · kandydoza pochwy · kandydoza jamy ustnej i przełyku · kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej) · kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (w tym u chorych na AIDS) · grzybice skóry oraz w zapobieganiu: · kandydozie u osób po przeszczepach narządów oraz u chorych z nowotworami złośliwymi i poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty z grupy pochodnych azolowych. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest równoległe przyjmowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, terfenadyny.

Dawkowanie preparatu Fluconazin

Preparat ma postać syropu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: Kandydoza pochwy: zwykle stosuje się 150 mg (30 ml syropu) jednorazowo. Kandydoza jamy ustnej: 50 mg (10 ml syropu) 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg (20 ml syropu) 1 raz na dobę przez 7–14 dni. Kandydoza przełyku: 50 mg (10 ml syropu) 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg (20 ml syropu)1 raz na dobę zwykle przez 14–30 dni. Kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej): 400 mg pierwszego dnia (80 ml syropu), następnie 200 mg (40 ml syropu) na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zwiększyć dawkę do 400 mg (80 ml syropu) na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 400 mg (80 ml syropu) pierwszego dnia, następnie 200–400 mg (40–80 ml syropu) raz na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej, zwykle co najmniej 6–8 tygodni. Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z AIDS: 100–200 mg (20–40 ml syropu) na dobę. Grzybice skóry: 50 mg (10 ml syropu) 1 raz na dobę, przez 2–4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp do 6 tygodni. Czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 6 tygodni. Zapobieganie kandydozie u pacjentów z obniżoną odpornością, po chemio- i/lub radioterapii: zależnie od stopnia ryzyka wystąpienia zakażenia 50–400 mg (10–80 ml syropu) 1 raz na dobę. Zapobieganie kandydozie u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego: 400 mg (80 ml syropu) 1 raz na dobę (lekarz rozpocznie leczenie na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i zaleci kontynuowanie leczenia przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofilów większej niż 1000 w mikrolitrze krwi). Dzieci po 1. roku życia: Kandydoza jamy ustnej i przełyku: 1. dnia 6 mg/kg masy ciała na dobę, następnie 3 mg/kg masy ciała na dobę. Kandydozy układowe: 6–12 mg/kg masy ciała na dobę. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 6–12 mg/kg masy ciała na dobę. Zapobieganie kandydozie u pacjentów poddawanych chemio- i/lub radioterapii. 3–12 mg/kg masy ciała na dobę. Dawka maksymalna u dzieci wynosi 400 mg (80 ml syropu) na dobę. U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. O osób z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 50 ml/min nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (z wyjątkiem leczenia kandydozy pochwy). Zwykle pierwszego dnia lekarz zaleci przyjęcie standardowej dawki a następnie zmniejszy dawkę o połowę. W przypadku chorych poddawanych dializom zalecona dawka powinna być przyjmowana po każdej dializie.

Czy można stosować Fluconazin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia. W okresie leczenia nie należy karmić piersią. Flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.