Fluconazole Polfarmex 100 mg (flukonazol) – tabl.

Co to jest Fluconazole Polfarmex?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Fluconazole Polfarmex?

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, w tym w leczeniu zakażeń układowych i wewnątrzczaszkowych, zarówno u osób z prawidłową jak i z upośledzoną odpornością. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tkankach zrogowaciałych (skóra, naskórek, paznokcie) uzyskuje stężenie większe niż w osoczu. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania (około 30 godzin) co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Kiedy stosować Fluconazole Polfarmex?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń: · kandydoza pochwy · kandydoza jamy ustnej i przełyku · kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej) · kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych · grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi), łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego · grzybica paznokci (onychomikoza), kiedy inne leki są nieodpowiednie oraz w zapobieganiu: · kandydozie u osób po przeszczepie szpiku kostnego oraz u chorych poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty z grupy pochodnych azolowych. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest równoległe stosowanie astemizolu, cisaprydu, pimozydu, terfenadyny.

Dawkowanie preparatu Fluconazole Polfarmex

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli i dzieci po 13. roku życia: Kandydoza pochwy (młodzież po 16. roku życia): zwykle stosuje się 150 mg jednorazowo. Kandydoza jamy ustnej: 50 mg 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg 1 raz na dobę przez 7–14 dni. Kandydoza przełyku: 50 mg 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg 1 raz na dobę zwykle przez 14–30 dni. Kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej): 400 mg pierwszego dnia, następnie 200 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zwiększyć dawkę do 400 mg na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 400 mg pierwszego dnia, następnie 200–400 mg 1 raz na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej, zwykle co najmniej 6–8 tygodni. Grzybica stóp, tułowia, podudzi, drożdżyca skóry: 150 mg raz na tydzień lub 50 mg raz na dobę przez 2–4 tygodni; w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni. Łupież pstry: 300–400 mg raz na tydzień przez 1–3 tygodni lub 50 mg raz na dobę przez 2–4 tygodni. Grzybica paznokci (onychomikoza): 150 mg raz na tydzień. Leczenie należy kontynuować aż do zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy, niezakażony. Czas potrzebny do odrostu nowego paznokcia dłoni lub stopy wynosi odpowiednio 3–6 i 6–12 miesięcy. Szybkość odrostu może jednak różnić się u poszczególnych pacjentów, także w zależności od wieku. Po wyleczeniu przewlekłego zakażenia paznokcie czasami mogą pozostać zniekształcone. Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z AIDS: 100–200 mg na dobę. Zapobieganie kandydozie u pacjentów z obniżoną odpornością, po chemio- i/lub radioterapii: zależnie od stopnia ryzyka wystąpienia zakażenia 50–400 mg 1 raz na dobę. Zapobieganie kandydozie u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego: 400 mg 1 raz na dobę (lekarz rozpocznie leczenie na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i zaleci kontynuowanie leczenia przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofilów większej niż 1000 w mikrolitrze krwi). Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci od 6. miesiąca życia–13. roku życia. Dlatego lekarz może zalecić stosowanie preparatu w tej grupie wiekowej tylko w przypadku bezwzględnej konieczności i prawidłowej czynności nerek. Jeżeli konieczne jest stosowanie preparatu u dzieci młodszych powinien być stosowany w postaci syropu. Maksymalna dawka preparatu u dzieci wynosi 400 mg na dobę. U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. O osób z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 50 ml/min nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (z wyjątkiem leczenia kandydozy pochwy). Zwykle pierwszego dnia lekarz zaleci przyjęcie standardowej dawki a następnie zmniejszy dawkę o połowę. W przypadku chorych poddawanych dializom zalecona dawka powinna być przyjmowana po każdej dializie.

Czy można stosować Fluconazole Polfarmex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia. W okresie leczenia nie należy karmić piersią. Flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.