Flucontrol Hot (chlorfenamina (maleinian chlorfenaminy) + paracetamol + fenylefryna) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Flucontrol Hot?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy oraz fenylefrynę – substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz chlorfenaminę (inaczej chlorfeniraminę), substancję zmniejszającą ilość wydzieliny z nosa i działającą nasennie i uspokajająco.

Co zawiera i jak działa Flucontrol Hot?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz fenylefrynę i chlorfenaminę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Chlorfenamina, lek przeciwhistaminowy, blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1). Hamuje w ten sposób działanie histaminy i łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, łzawienie. Wykazuje także działanie nasenne. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po podaniu. Fenylefryna i chlorfenamina dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Ich działanie farmakologiczne pojawia się szybko i utrzymuje się przez kilka godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Flucontrol Hot?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak gorączka, ból o małym lub umiarkowanym nasileniu, obrzęk błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z chorobami wątroby (z niewydolnością wątroby lub bez), w tym z wirusowym zapaleniem wątroby ­ z nadciśnieniem tętniczym ­ z nadczynnością tarczycy ­ z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego (takich jak np. choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa) ­ ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca ­ z zaburzeniami rytmu serca ­ z ciężką niewydolnością nerek ­ z jaskrą ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Flucontrol Hot?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: ­ niedokrwistość ­ choroby płuc ­ choroby nerek ­ rozrost gruczołu krokowego ­ cukrzycę ­ astmę ­ choroby układu sercowo-naczyniowego (np. istotne zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, niedociśnienie ortostatyczne, miażdżyca naczyń mózgowych) ­ zapalenie trzustki ­ czynną chorobę wrzodową żołądka ­ zwężenie odżwiernika/dwunastnicy ­ choroby tarczycy. W powyższych przypadkach lekarz oceni stosunek ryzyka do korzyści związanych ze stosowaniem preparatu i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję o możliwości stosowania preparatu. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. U osób nadużywających alkoholu nie należy stosować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest przez chorych na astmę, uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na inne NLPZ. Rzadko, stosowanie preparatu w tej grupie chorych może spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli i napadu astmy. Preparat zawiera lek przeciwhistaminowy, chlorfenaminę. Osoby uczulone na jakikolwiek lek z grupy leków przeciwhistaminowych mogą także wykazywać nadwrażliwość na zawartą w preparacie chlorfenaminę (nadwrażliwość krzyżowa). Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest przez osoby chore na padaczkę (możliwe interakcje preparatu z lekami stosowanymi w leczeniu padaczki). Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem jeżeli stosujesz: ­ leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy takie jak np.: leki nasenne, przeciwlękowe i uspokajające, przeciwpsychotyczne, ­ maprotylinę lub inne leki cholinolityczne (przeciwcholinergiczne), np. atropina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Jeżeli preparat stosowany jest w powyższych przypadkach i wystąpią jakiekolwiek zaburzenia żołądkowo-jelitowe należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, ze względu na możliwe ryzyko wystąpienia niedrożności porażennej jelit. Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest u osób w podeszłym wieku. W tej grupie chorych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym tych związanych z cholinolitycznym działaniem preparatu (stany splątania, pobudzenie paradoksalne, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, niedociśnienie tętnicze, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, suchość w jamie ustnej, zaleganie moczu). W okresie stosowania preparatu, u osób w podeszłym wieku należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie w przypadku współwystępowania chorób serca. Jeżeli wystąpią wymienione powyżej działania niepożądane zalecana jest konsultacja lekarska (konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować senność i nadmierne uspokojenie oraz upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Flucontrol Hot

Preparat ma postać proszku do sporządzania roztworu doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 1 saszetka co 6–8 godzin (3–4 razy na dobę). Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę (4 g paracetamolu na dobę). Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości płynu, najlepiej w 0,5 szklanki wody i wypić. Po ustąpieniu bólu i gorączki należy zakończyć stosowanie preparatu. Jeżeli gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni lub ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Flucontrol Hot w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży. Nie stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Inhibitory MAO mogą nasilać działanie fenylefryny oraz chlorfenaminy. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień; należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi. Takiego leczenia skojarzonego nie należy stosować długotrwale. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Leki przyspieszające opróżnianie żołądka, np. metoklopramid, zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu. Leki hamujące opróżnianie żołądka (np. propantelina, glikopiron) mogą zmniejszać szybkość wchłaniania paracetamolu i opóźniać rozpoczęcie jego działania. Cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu i opóźnia rozpoczęcie jego działania. Doustne preparaty antykoncepcyjne/estrogeny mogą zmniejszać działanie paracetamolu. Izoniazyd może nasilać działanie i toksyczność paracetamolu. Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu. Propranolol zwiększa stężenie paracetamolu hamując jego metabolizm. Paracetamol może osłabiać działanie lamotryginy oraz nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii). Paracetamol wydłuża czas działania chloramfenikolu i nasila jego toksyczność. Ze względu na zawartość fenylefryny nie stosować równolegle z furazolidonem. Nie zaleca się także jednoczesnego stosowania z dihydroergotaminą, metylergotaminą, ergotaminą oraz oksytocyną, ponieważ może dojść do nasilenia działania naczynioskurczowego. Leki przeciwnadciśnieniowe lub leki stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, blokujące receptory alfa adrenergiczne, mogą zwiększać ryzyko hipotensji lub tachykardii. Fenylefryna może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe leków beta-adrenolitycznych (tzw. beta blokerów) i innych leków przeciwnadciśnieniowych, metylodopy, rezerpiny. Równoległe stosowanie fenylefryny z lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym (np. metyldopa, guanetydyna, rezerpina), może spowodować ciężkie nadciśnienie tętnicze oraz przełom nadciśnieniowy, który może stanowić zagrożenie życia. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, amoksapina, klomipramina, dezimipramina, doksepina) i maprotylina mogą modyfikować działanie fenylefryny. Wziewne leki stosowane do znieczulenia (cyklopropan, halotan) mogą nasilać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Leki powodujące utratę potasu (np. furosemid) mogą powodować hipokaliemię i zmniejszyć wrażliwość naczyń tętniczych na leki obkurczające naczynia, jak fenylefryna. Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne i hormony tarczycy. Równoległe stosowanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyna) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Stosowanie fenylefryny z lekami blokującymi receptory zarówno alfa jak i beta adrenergiczne (labetol, karwedilol) może nasilać toksyczność tych leków. Możliwe interakcje fenylefryny z siarczanem atropiny. Zawarta w preparacie chlorfenamina może nasilać hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego spowodowane przez inne leki takie jak np. inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w chorobie Parkinsona, barbiturany, leki uspokajające, opioidy. Leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy mogą nasilać działanie chlorfenaminy. Chlorfenamina może nasilać działanie cholinolityczne trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny lub innych leków przeciwhistaminowych. Może rozwinąć się niedrożność porażenna jelit. Możliwe interakcje chlorfenaminy z lekami ototoksycznymi oraz lekami fotouczulającymi. Ze względu na zawartość chlorfenaminy należy zachować co najmniej 3 dniowy odstęp po zakończeniu stosowania preparatu, przed wykonaniem alergicznych testów skórnych. Preparat może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Jeżeli stosujesz którykolwiek z wymienionych powyżej leków przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Flucontrol Hot może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Ze względu na zawartość paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, hipoglikemia, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna), zaburzenia czynności nerek. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność), skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Ze względu na zawartość fenylefryny preparat może powodować: niepokój, lęk, nerwowość, osłabienie, nudności, drżenia, bezsenność, drażliwość, bóle głowy, w przypadku dużych dawek: drgawki, parestezje, psychozy z omamami. Możliwe: nadciśnienie tętnicze (na ogół przy stosowaniu większych dawek lub u osób podatnych), skurcz naczyń obwodowych z ograniczeniem przepływu krwi do narządów ważnych dla funkcji życiowych, chłodne kończyny, zaczerwienienie, hipotensja, ból w klatce piersiowej, istotne zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, zwiększenie wysiłku mięśnia sercowego ze względu na wzrost oporu obwodowych naczyń tętniczych, co dotyczy szczególnie pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, niewydolność serca, kołatanie serca, zmniejszenie ilości moczu, zatrzymanie moczu, duszność, zaburzenia oddechowe, nadmierne pocenie, wymioty, hiperglikemia, hipokaliemia, kwasica metaboliczna. Rzadko: zawał mięśnia sercowego, komorowe zaburzenia rytmu serca, obrzęk płuc, krwawienie domózgowe. Ze względu na zawartość chlorfenaminy preparat może powodować: hamowanie ośrodkowego układu nerwowego (senność, nudności, osłabienie mięśniowe, dyskinezy w obrębie twarzy, sztywność mięśni, drżenia, parestezje), suchość w jamie ustnej, utratę apetytu, zaburzenia smaku, nudności, wymioty, biegunkę, zaparcia, ból w nadbrzuszu, zatrzymanie moczu, trudności w oddawaniu moczu; suchość błony śluzowej nosa i gardła, wysychanie błon śluzowych, nasilone pocenie się, zaburzenia widzenia (nieostre widzenie, podwójne widzenie). Niekiedy pobudzenie paradoksalne, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, charakteryzujące się niepokojem, bezsennością, nerwowością, majaczeniem, kołataniem serca a także drgawkami. Możliwe: zaburzenia rymu serca, kołatanie, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość aplastyczna lub małopłytkowość), obrzęki; szumy uszne, ostre zapalenie błędnika; impotencja, krwawienia międzymiesiączkowe. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność), skurcz oskrzeli, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego.