FluControl Symptom (kwas acetylosalicylowy + kofeina + etenzamid) – tabl.

Co to jest FluControl Symptom?

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający salicylany oraz kofeinę.

Co zawiera i jak działa FluControl Symptom?

Jest to preparat złożony zawierający salicylany, w tym kwas acetylosalicylowy i etenzamid oraz kofeinę. Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania. Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji i hamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę). Kolejnym składnikiem preparatu jest etenzamid. Związek ten należy do pochodnych kwasu salicylowego (salicylanów) i podobnie jak kwas acetylosalicylowy wywiera działanie przeciwbólowe, głównie w bólach spowodowanych stanem zapalnym. Zawarta w preparacie kofeina nasila przeciwbólowe działanie salicylanów. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy oraz diuretycznie.

Kiedy stosować FluControl Symptom?

Preparat jest wskazany: · doraźnie w bólach głowy i innych bólach o umiarkowanym lub słabym nasileniu · w stanach gorączkowych i leczeniu objawowym grypy i przeziębienia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, na inne salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwotoku z przewodu pokarmowego) ­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, zaburzenia krzepnięcia krwi) ­ chorych na astmę oskrzelową z polipami nosa (wywołanej lub nasilonej przez kwas acetylosalicylowy) ­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek ­ z ciężką niewydolnością serca oraz · u kobiet w III trymestrze ciąży · u kobiet w okresie karmienia piersią · u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych (zwłaszcza grypy lub ospy wietrznej) oraz innych chorób przebiegających z gorączką, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując FluControl Symptom?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób: · z chorobami alergicznymi (astma oskrzelowa, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa) · chorych na dnę moczanową · po przebytej chorobie wrzodowej lub z występującymi w przeszłości krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego) · stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna) lub leki przeciwpłytkowe (tyklopidyna, indobufen) · z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek · z nadciśnieniem tętniczym · z niedokrwistością · z niewydolnością serca · z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy krwinek). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem i czy właściwe jest stosowanie preparatu w Twoim przypadku. Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w przypadku krwotoków z dróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi oraz u osób z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia). Nie stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia z objawami zakażenia wirusowego, zwłaszcza grypy lub ospy wietrznej, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Zespół Reye’a to rzadka, ale zagrażająca życiu choroba, wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej, prowadząca do uszkodzenia wątroby i mózgu. Preparat zawiera kofeinę. Osoby spożywające duże ilości kawy powinny zachować ostrożność. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Z badań klinicznych wynika, iż przyjmowanie niektórych leków z tej grupy (NLPZ) w niewielkim stopniu zwiększa ryzyko wystepowania zatorów tętnic (zawał serca, udar); należy zachować ostrożność. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, dotychczasowe doświadczenia nie wskazują na niekorzystny wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu FluControl Symptom

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 1–2 tabletek do 3 razy na dobę, co 8 godzin. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Sposób stosowania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować FluControl Symptom w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w I i II trymestrze ciąży, oraz u kobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci). Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest: · metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny) · leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika np. tolbutamid, chlorpropamid, glibenklamid (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii) · leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku) · leki moczopędne, np. furosemid lub spironolakton (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu) · leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd, sulfinpirazon (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej) · inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania, np. indometacyny; równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ może nasilać ich działania niepożądane) · sulfonamidy (salicylany skracają czas ich działania) · leki zwiotczające mięśnie (nasilenie przeciwbólowego działania kwasu acetylosalicylowego) · wodorowęglan sodu (znaczne przyspieszenie wydalania salicylanów) · kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego) · digoksyna, wankomycyna (ryzyko nasilenia działań niepożądanych tych leków) · leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego) · kortykosteroidy stosowane ogólnie (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego). Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku. Ze względu na zawartość kofeiny w preparacie należy zachować ostrożność jeżeli stosowane są następujące leki: · uspokajające lub nasenne, np. barbiturany, leki przeciwhistaminowe (kofeina osłabia ich działanie; barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny) · zwiększające częstotliwość rytmu serca, np. tyroksyna, sympatykomimetyki (kofeina nasila ich działanie) · teofilina (kofeina hamuje jej wydalanie i nasila toksyczność) · disulfiram, cymetydyna, doustne preparaty antykoncepcyjne (leki te hamują metabolizm kofeiny) · pochodne fluorochinolonu, np. cyprofloksacyna (niektóre antybiotyki mogą opóźniać wydalanie kofeiny i jej metabolitów). Preparat może być stosowany z wymienionymi powyżej lekami wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Flucontrol Symptom może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty), nasilenie lub nawrót choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ostra niewydolność wątroby. Możliwe: zawroty głowy, szumy uszne (mogą być objawem przedawkowania), zaburzenia słuchu, nefropatia, białkomocz, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwotok mózgowy), małopłytkowość, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne. Kofeina zawarta w preparacie może powodować bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość, uczucie kołatania serca, zaburzenia rytmu serca.