Fluoksetyna EGIS (fluoksetyna) – kaps. twarde

Co to jest Fluoksetyna EGIS?

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Co zawiera i jak działa Fluoksetyna EGIS?

Substancją czynną preparatu jest fluoksetyna, należąca do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (można spotkać skrót SSRI dla określenia tej grupy leków, pochodzący od angielskiego selective serotonin reuptake inhibitor). Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników, substancji odgrywających istotną rolę w komunikacji pomiędzy neuronami. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. W tym przypadku mediatorem jest serotonina. Niektóre cząsteczki serotoniny zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie fluoksetyny polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu działania serotoniny w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Większa stymulacja zależnych od serotoniny komórek wiązana jest z działaniem przeciwdepresyjnym. Fluoksetyna nie wykazuje działania na wychwyt zwrotny innych mediatorów niż serotonina, jak również nie wykazuje powinowactwa (lub wykazuje bardzo słabe) do innych niż serotoninowe receptorów. Dlatego jej działanie określane jest jako selektywne.

Kiedy stosować Fluoksetyna EGIS?

Dorośli: · leczenie epizodów dużej depresji · leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych · leczenie bulimii (jako uzupełnienie psychoterapii w celu zmniejszenia chęci objadania się i zwracania spożytych pokarmów). Dzieci i młodzież po 8. roku życia: · leczenie epizodów dużej depresji o nasieniu umiarkowanym do ciężkiego, jeśli chory po 4 do 6 sesji nie odpowiada na psychoterapię.

Dawkowanie preparatu Fluoksetyna EGIS

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: Epizody dużej depresji: Zwykle stosuje się 20 mg na dobę. W razie konieczności (po upływie co najmniej 3 do 4 tygodni stosowania preparatu) lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do maksymalnie 60 mg na dobę. Przyjmowanie preparatu powinno być kontynuowane co najmniej przez 6 miesięcy aby zagwarantować ustąpienie objawów depresji. O czasie stosowania preparatu zawsze decyduje lekarz. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Zwykle stosuje się 20 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do maksymalnie 60 mg na dobę. Jeśli po 10 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa stanu zdrowia chorego, lekarz rozważy zasadność kontynuowania leczenia. Nie wykazano skuteczności długotrwałego leczenia fluoksetyną (powyżej 24 tygodni). Bulimia: Zwykle stosuje się 60 mg na dobę. Nie wykazano skuteczności długotrwałego leczenia fluoksetyną (powyżej 3miesięcy). Dzieci i młodzież od 8. do 18. roku życia: Epizod dużej depresji o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego: Zwykle stosuje się 10 mg na dobę (u dzieci o mniejszej masie ciała wystarczające może być podanie mniejszej dawki). W razie konieczności (po upływie co najmniej 1 do 2 tygodni stosowania preparatu) lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do maksymalnie 20 mg na dobę. U dzieci, które odpowiedziały na leczenie, po 6 miesiącach lekarz oceni zasadność kontynuowania podawania preparatu. Jeśli w ciągu 9 tygodni nie uzyskano odpowiedzi na leczenie lekarz rozważy zasadność dalszego stosowania leku. Wszelkie modyfikacje dawkowania możliwe są wyłącznie na zlecenie lekarza, indywidualnie dla każdego pacjenta. Brak doświadczenia odnośnie stosowania w tej grupie wiekowej dawek większych niż 20 mg, a także odnośnie stosowania preparatu dłużej niż 9 tygodni. U osób z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami (np. 20 mg na dobę co drugi dzień), o zmianie dawkowania zawsze decyduje lekarz. Sposób podawania: Preparat należy stosować raz na dobę (o określonej porze) lub dwa razy na dobę, podczas posiłku lub pomiędzy posiłkami, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czy można stosować Fluoksetyna EGIS w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparat może być stosowany podczas ciąży, jedynie w przypadku kiedy lekarz uzna, że korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniami dla dziecka. Jeśli leczenie fluoksetyną jest konieczne należy rozważyć przerwanie karmienia piersią. W przypadku kontynuowania karmienia piersią lekarz prawdopodobnie zastosuje najmniejszą skuteczną dawkę leku. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że fluoksetyna może wpływać na jakość nasienia. Z opisów przypadków stosowania u ludzi niektórych leków z tej grupy wynika, że wpływ na jakość nasienia jest przemijający. Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest równoległe przyjmowanie fluoksetyny z inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego). Należy unikać stosowania fluoksetyny równolegle z tamoksyfenem, ponieważ jest ona silnym inhibitorem izoenzymu CYP2D6 cytochromu P-450 i może obniżać stężenie endoksyfenu, jednego z głównych czynnych metabolitów tamoksyfenu. Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu: · z fenytoiną, ponieważ mogą wystąpić zmiany stężenia leku we krwi i nasilenie działań toksycznych · z lekami serotoninergicznymi (tramadol, tryptany), litem i tryptofanem ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego; równoległe stosowanie z tryptanami wiąże się z dodatkowym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia oraz skurczu naczyń wieńcowych serca · z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450 (np. flekainid, enkainid, karbamazepina i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne); lekarz prawdopodobnie zmniejszy dawki tych leków do najniższego zalecanego poziomu · z kwasem acetylosalicylowym, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, nietypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, pochodnymi fenotiazyny i większością trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych ponieważ istnieje możliwość zmiany ich działania (na przykład zwiększone krwawienie); należy kontrolować wskaźniki krzepnięcia krwi, zwłaszcza na początku i końcu leczenia · z preparatami dziurawca, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych fluoksetyny. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.