Forcid 625 (amoksycylina + kwas klawulanowy) – tabl. doustne lub do sporządzania zawiesiny

Co to jest Forcid?

Lek przeciwbakteryjny. Preparat złożony zawierający antybiotyk beta-laktamowy w połączeniu z substancją, która zabezpiecza cząsteczki antybiotyku przed niszczącym działaniem enzymów bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Forcid?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te powodują rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Amoksycylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie amoksycyliny. Drugą substancją czynną preparatu jest kwas klawulanowy, który zapobiega unieczynnianiu amoksycyliny. Hamuje on aktywność bakteryjnych beta-laktamaz, enzymów wytwarzanych przez bakterie oporne na działanie amoksycyliny. Kwas klawulanowy uniemożliwia unieczynnienie antybiotyku i sprawia, że bakterie których oporność jest spowodowana wytwarzaniem beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku.

Kiedy stosować Forcid?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych: · ostre zapalenie zatok · ostre zapalenie ucha środkowego (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg) · zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg) · pozaszpitalne zapalenie płuc (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg) · zapalenie pęcherza moczowego · odmiedniczkowe zapalenie nerek · zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężkie ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej · zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (np. inne penicyliny, cefalosporyny). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli: · w przeszłości wystąpiła u Ciebie żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy · chorujesz na mononukleozę zakaźną lub białaczkę limfatyczną (istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do zmian skórnych w przebiegu odry).

Dawkowanie preparatu Forcid

Preparat ma postać tabletek doustnych lub do sporządzania zawiesiny doustnej. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli i dzieci o masie cała większej lub równej 40 kg. 1 g (875 mg + 125 mg) 2 razy na dobę lub 625 mg (500 mg + 125 mg) 3 razy na dobę. W ciężkich zakażeniach 1 g (875 mg + 125 mg) 3 razy na dobę. Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg. Zwykle od 25 mg + 3,6 mg/kg masy ciała na dobę do 45 mg + 6,4 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych lub od 20 mg + 5 mg/kg masy ciała na dobę do 60 mg + 15 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych; w zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok i zakażeniach dolnych dróg oddechowych można rozważyć zastosowanie dawek do 70 mg + 10 mg/kg masy ciała na dobę. Dzieciom do 6. roku życia należy podawać lek w postaci zawiesiny doustnej. U chorych z niewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek i ciężkości zakażenia. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min nie należy stosować tabletek Forcid 1000 (875 mg + 125 mg), a dla innych postaci preparatu lekarz zwykle zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami lub zmniejszenie dawki. Jeżeli klirens kreatyniny zawiera się w przedziale 10–30 ml/min lekarz zwykle zaleci stosowanie następujących dawek (wyrażonych jako dawki amoksycyliny): 500 mg 2 razy na dobę u dorosłych, a u dzieci 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min zwykle stosowane są dawki 500 mg 1 raz na dobę u dorosłych, oraz 15 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę w przypadku dzieci. Specjalnego schematu dawkowania wymagają chorzy poddawani dializom. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób, u których w przeszłości wystąpiła żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy. U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Sposób podawania leku: Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku. Tabletki można połknąć w całości, popijając szklanką wody, lub rozpuścić w 1 filiżanki wody (przynajmniej 30 ml) i po zamieszaniu wypić. Leczenie należy zwykle kontynuować przez 3–4 dni po ustąpieniu objawów. Nie stosować dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem. W przypadku zakażeń wywoływanych przez paciorkowce antybiotyk powinien być przyjmowany co najmniej przez 10 dni.

Czy można stosować Forcid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, po wcześniejszej ocenie stosunku ryzyka do korzyści związanych ze stosowaniem preparatu. Należy unikać stosowania preparatów Forcid w I trymestrze ciąży. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Amoksycylina i kwas klawulanowy przenikają do mleka matki. Jeżeli lekarz zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpi biegunka, drożdżyca lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i skonsultować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Forcid 156, 312, 625, 1000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych i niezbyt częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nadkażenia opornymi na leczenie drobnoustrojami (w tym drożdżyca skóry i błon śluzowych), nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, suchość w ustach, zaburzenia smaku, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko możliwe: jałowe zapalenie opon mózgowych, niedokrwistość hemolityczna, nadpłytkowość, zawroty i bóle głowy, drgawki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), krwotoczne zapalenie jelit, zapalenie wątroby, żółtaczka, śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie naczyń, powierzchowne odbarwienia zębów. Do rzadkich ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zespół podobny do choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, gorączka polekowa, eozynofilia, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą także: zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, zahamowanie czynności szpiku kostnego, występowanie kryształów w moczu (krystaluria), a także niepokój, pobudliwość, bezsenność, stany splątania, agresja, drgawki, lęk.