Fortrans (makrogole + sód (siarczan sodu)) – proszek do przyg. roztworu doustnego

Co to jest Fortrans?

Preparat o działaniu przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Fortrans?

Substancją czynną preparatu jest polimer z grupy makrogoli (inne nazwy polietylenoglikole, PEG, polimery tlenku etylenu) – makrogol 4000. Właściwości fizykochemiczne i działanie makrogoli zależą od ich masy cząsteczkowej, określanej numerem podawanym przy nazwie. Ponadto, preparat zawiera elektrolity. Makrogol wykazuje w jelicie działanie osmotyczne, zatrzymuje wodę i powoduje zwiększenie objętości płynów w jelicie oraz rozluźnienie mas kałowych. Zwiększona objętość stolca pobudza motorykę okrężnicy poprzez stymulację nerwowo-mięśniową. Skutkuje to szybkim opróżnieniem jelita grubego i ułatwia wydalenie zmiękczonego stolca. Osmotyczne działanie makrogolu odpowiada za efekt przeczyszczający. Elektrolity zawarte w preparacie zapobiegają niepożądanej utracie sodu, potasu i wody.

Kiedy stosować Fortrans?

Preparat stosuje się w celu oczyszczenia okrężnicy w ramach przygotowania do: · badań endoskopowych lub radiologicznych · zabiegów chirurgicznych okrężnicy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na glikol polietylenowy. Nie stosować jeżeli występują: · ciężki stan ogólny, np. odwodnienie lub ciężka niewydolność serca · zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub zmiany chorobowe jelit prowadzące do niekorzystnych zmian (kruchości) błony śluzowej · niedrożność jelit, zwężenie jelita grubego, zwiększone ryzyko niedrożności jelit · perforacja lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Fortrans?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat powinien być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności u osób: · ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. u chorych z niewydolnością wątroby lub nerek lub przyjmujących leki moczopędne) · z zaburzeniami neurologicznymi dotyczącymi odruchu gardłowego lub zaburzeniami motoryki w obrębie jamy ustnej, z tendencją do zadławień, zachłyśnięć lub zarzucania treści pokarmowej · obłożnie chorych, w złym stanie ogólnym · z niewydolnością serca lub ryzykiem wystąpienia obrzęku płuc. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera glikol polietylenowy, który może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Fortrans

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat przeznaczony jest do stosowania u dorosłych. Dorośli: 1 litr odpowiednio przygotowanego roztworu na 15–20 kg masy ciała, tj. zwykle 3–4 litry (można przyjmować w dawce pojedynczej tj. 3–4 litry roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg albo w 2 dawkach podzielonych, tj. np. 2 litry wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg i 2 litry wcześnie rano w dniu zabiegu, tak aby zakończyć przyjmowanie preparatu na 3–4 godziny przed badaniem lub zabiegiem). Aby przygotować 1 litr roztworu należy zawartość 1 saszetki rozpuścić w 1 litrze zimnej, przegotowanej wody lub niegazowanej wody mineralnej. Wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Czy można stosować Fortrans w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat może powodować zmniejszenie wchłaniania innych stosowanych równolegle leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Fortrans może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często nudności, często wymioty. Możliwe skórne reakcje alergiczne (wysypki, pokrzywki, świąd) a także obrzęk naczynioruchowy oraz reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny.