Fromilid (klarytromycyna) – gran. do przyg. zaw.

Co to jest Fromilid?

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk makrolidowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Fromilid?

Substancją czynną preparatu jest klarytromycyna. Jest to antybiotyk z grupy makrolidów, zaliczany do nowej generacji tych antybiotyków, półsyntetyczna pochodna erytromycyny. Mechanizm jej działania, wspólny dla całej grupy makrolidów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Klarytromycyna, podobnie jak inne antybiotyki z grupy antybiotyków makrolidowych, jest zaliczana do substancji o działaniu bakteriostatycznym (w pewnych warunkach działa także bakteriobójczo), o szerokim spektrum działania. W niektórych zakażeniach wykazuje lepsze właściwości przeciwbakteryjne niż erytromycyna. Po podaniu doustnym klarytromycyna dobrze się wchłania i szybko przenika z surowicy do tkanek (nie osiąga istotnego stężenia w płynie mózgowo rdzeniowym). Stężenie w tkankach jest zwykle kilka razy większe niż w surowicy. Oprócz leczenia zakażeń dróg oddechowych czy skóry klarytromycyna stosowana w skojarzeniu z innymi lekami odgrywa dużą rolę w leczeniu zakażeń wywołanych przez mykobakterie (prątki, w tym prątki nietypowe).

Dawkowanie preparatu Fromilid

Preparat ma postać granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dzieci: 7,5 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę (dzieci o masie ciała mniejszej niż 8 kg – 7,5 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, masa ciała 8–11 kg – 62,5 mg 2 razy na dobę, masa ciała 12–19 kg – 125 mg 2 razy na dobę, masa ciała 20–29 kg – 187,5 mg 2 razy na dobę, masa ciała 30–40 kg – 250 mg 2 razy na dobę). Dawka maksymalna 500 mg 2 razy na dobę. Leczenie trwa zwykle 5–10 dni. U dzieci z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (zwykle lekarz zaleci zmniejszenie dawki o połowę). W tej grupie chorych nie należy stosować leku dłużej niż przez 14 dni. Zakażenia wywołane przez mykobakterie: u dzieci stosuje się 15–30 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych (tj. 7,5–15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę). Maksymalna dawka wynosi 500 mg 2 razy na dobę. Lekarz określi czas trwania leczenia; powinno ono być kontynuowane dopóki obserwuje się korzystne efekty kliniczne. Sposób podawania: Preparat w postaci granulatu do przygotowania zawiesiny przeznaczony jest do stosowania doustnego. Granulat należy wymieszać z odpowiednią (do zaznaczonej linii) ilością przegotowanej, chłodnej wody i wstrząsnąć energicznie butelkę w celu otrzymania jednorodnej zawiesiny. W razie potrzeby uzupełnić wodą do zaznaczonej linii. Przygotowaną zawiesinę można przyjmować niezależnie od posiłku. Można przyjmować z mlekiem. Każdorazowo przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Zawiesinę należy odmierzać za pomocą dołączonego do opakowania aplikatora. Zawiesina zawiera drobne ziarenka, których nie należy rozgryzać ze względu na ich gorzki smak.

Czy można stosować Fromilid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży. W każdym przypadku indywidualnie lekarz oceni stosunek korzyści do ryzyka. Klarytromycyna przenika do mleka matki.