Furosemidum Polpharma (furosemid) – tabl.

Co to jest Furosemidum Polpharma?

Lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie tętnicze.

Co zawiera i jak działa Furosemidum Polpharma?

Substancją czynną preparatu jest furosemid. Jest to substancja o silnym działaniu moczopędnym, powodująca zwiększenie objętości wydalanego moczu. Furosemid powoduje zahamowanie zwrotnego wchłaniania jonów sodu i chloru, co skutkuje nasileniem wydalania sodu i chloru z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie potasu, magnezu i wapnia. Furosemid nazywany jest diuretykiem pętlowym, ponieważ działa w obszarze pętli nefronu (tzw. pętli Henlego). Dodatkowo, działanie furosemidu prowadzi prawdopodobnie do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i obrzęków. Początek działania moczopędnego pojawia się 0,5–1 godziny po doustnym przyjęciu preparatu i utrzymuje się zwykle przez 6–8 godzin. Działanie przeciwnadciśnieniowe występuje po kilku dniach stosowania preparatu.

Kiedy stosować Furosemidum Polpharma?

Preparat jest wskazany: · u dorosłych i dzieci w leczeniu obrzęków związanych z zastoinową niewydolnością serca, z marskością wątroby i chorobami nerek, gdy wskazane jest zastosowanie leków moczopędnych o silnym i szybkim działaniu · u dorosłych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (głównie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne sulfonamidy. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · bezmocz · zaburzenia równowagi wodno–elektrolitowej · stany przedśpiączkowe spowodowane marskością wątroby. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne (wyłącznie leczenie krótkotrwałe).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Furosemidum Polpharma?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. W okresie stosowania furosemidu u chorych z zaburzeniami w oddawaniu moczu i/lub rozrostem gruczołu krokowego występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu. Należy wykluczyć występowanie powyższych zaburzeń przed rozpoczęciem stosowania preparatu; jeżeli podejrzewasz ich występowanie przed rozpoczęciem leczenia skonsultuj się z lekarzem. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie jego trwania lekarz zaleci regularną kontrolę ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów we krwi (szczególnie potasu). Preparat, podobnie jak inne leki moczopędne, może zaburzać równowagę wodno-elektrolitową i powodować niedobory sodu, potasu, magnezu, wapnia i chloru. Nadmierne odwodnienie może prowadzić do zapaści sercowo-naczyniowej i powikłań zatorowo-zakrzepowych (podczas leczenia obrzęków u dorosłych zmniejszenie masy ciała nie powinno być większe niż 1 kg na dobę). Jeżeli u chorych z niewydolnością nerek wystąpi nasilenie azotemii (stanu, w którym występuje zwiększone stężenie związków zawierających azot we krwi) lub skąpomoczu lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli występuje marskość wątroby, leczenie furosemidem powinno być rozpoczynane w warunkach szpitalnych. Aby zapobiec hipokaliemii i zasadowicy metabolicznej lekarz może zalecić przyjmowanie chlorku potasu i/lub leków moczopędnych oszczędzających potas (np. leki a grupy antagonistów aldosteronu). Furosemid może powodować przemijające lub nieodwracalne uszkodzenie słuchu (niedosłuch, szumy uszne), zwłaszcza w przypadku współistniejącej niewydolności nerek oraz u osób przyjmujących równolegle antybiotyki z grupy aminoglikozydów, kwas etakrynowy lub inne leki mogące uszkadzać słuch. Stosowanie furosemidu u chorych z marskością wątroby, którzy przyjmują równolegle kortykosteroidy o działaniu ogólnym lub kortykotropiny (ACTH) może spowodować lub nasilić hipokaliemię. U osób uczulonych na sulfonamidy preparat może spowodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości. W okresie leczenia furosemidem mogą nasilić się objawy tocznia rumieniowatego. W okresie stosowania preparatu chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność i monitorować stężenie glukozy. U chorych na cukrzycę preparat może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Furosemid może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza. Może ujawnić się cukrzyca utajona. Stosowanie preparatu u noworodków zwiększa ryzyko przetrwania przewodu tętniczego Botalla. W okresie stosowania preparatu konieczna jest częsta kontrola stężenia elektrolitów, kreatyniny, mocznika oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej. Może wystąpić zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, niewyraźne widzenie, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn; wykonywanie tych czynności może być niebezpieczne.

Dawkowanie preparatu Furosemidum Polpharma

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Początkowo 40–80 mg 1 raz na dobę, rano; następnie lekarz w zależności od potrzeby zwiększy lub zmniejszy dawkę początkową. Dawkę podtrzymującą przyjmuje się zgodnie z zaleceniami lekarza 1–2 razy na dobę, co 2. dobę lub przez 2–4 kolejne dni każdego tygodnia. W długotrwałym leczeniu obrzęków dawka podtrzymująca wynosi zwykle 40–80 mg na dobę. W leczeniu ciężkich obrzęków dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Dzieci: Preparatu nie należy stosować u niemowląt i dzieci, które nie potrafią połknąć tabletki. W każdym przypadku lekarz ustali dawkowanie indywidualnie (zwykle 1–3 mg na kg masy ciała 1 raz na dobę). Dawka maksymalna wynosi 40 mg na dobę niezależnie od masy ciała dziecka. W leczeniu długotrwałym lekarz będzie stosował najmniejsze skuteczne dawki.

Czy można stosować Furosemidum Polpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne (wyłącznie w leczeniu krótkotrwałym). Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Preparat przenika do mleka kobiety karmiącej. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Inne leki moczopędne (diuretyki oszczędzające potas, inhibitory anhydrazy węglanowej) stosowane równolegle z furosemidem nasilają jego działanie moczopędne. Podczas równoległego stosowania konieczne jest, aby lekarz dostosował dawkę furosemidu. Leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren, amiloryd) stosowane równolegle z furosemidem zmniejszają wydalanie potasu w moczu i zapobiegają wystąpieniu hipokaliemii. Preparat może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi i w ten sposób nasilać toksyczność stosowanych równolegle glikozydów nasercowych (np. digoksyny) i zwiększać ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca. Preparat może wpływać na działanie stosowanych równolegle leków zwiotczających mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna). Furosemid może zmniejszyć oddziaływanie amin katecholowych (np. adrenalina, noradrenalina) na mięśniówkę tętnic. Równoległe stosowanie preparatu z kortykosteroidami, kortykotropiną (ACTH), amfoterycyną B lub lekami przeczyszczającymi zwiększa ryzyko hipokaliemii i może ją nasilać. Preparat zmniejsza wydalanie litu i może nasilać jego działania toksyczne. Nie zaleca się równoległego stosowania furosemidu i soli litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego powinno ono być prowadzone w warunkach szpitalnych gdzie stężenie litu będzie odpowiednio monitorowane a w razie potrzeby dawki litu zostaną zmniejszone. Preparat może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Jeżeli preparat stosowany jest równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (niektóre leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, neuroleptyki, barbiturany, opioidy, baklofen) może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego. Należy zachować ostrożność, jeżeli diuretyki stosowane są równolegle z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, ibuprofen) ponieważ leki te mogą osłabiać moczopędne i przeciwnadciśnieniowe działanie diuretyków oraz powodować zaburzenia czynności nerek i ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Preparat może nasilać działanie salicylanów co może prowadzić do wystąpienia zatrucia salicylanami. Preparat nasila toksyczne działania na słuch i nerki (działanie ototoksyczne i nefrotoksyczne) antybiotyków aminoglikozydowych (np. kanamycyny, neomycyny, wankomycyny) oraz nefrotoksyczne działanie cefalosporyn lub innych antybiotyków, które mogą działać toksycznie na nerki. Fenytoina i jej pochodne stosowane długotrwale osłabiają działanie moczopędne furosemidu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Furosemidum Polpharma, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub granulocytów, niedokrwistość), zwiększenie stężenia kwasu moczowego, hiperglikemia, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia, zasadowica metaboliczna, odwodnienie). Możliwe: nudności, wymioty, kurczowe bóle brzucha, biegunka, brak łaknienia, zaparcia, podrażnienie żołądka, żółtaczka, sporadycznie ostre zapalenie trzustki, bóle i zwroty głowy, niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne), niewyraźne widzenie, widzenie w żółtym kolorze, parestezje (zaburzenia czucia takie jak uczucie kłucia, mrowienia), szumy uszne, przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny, glukozy we krwi, wydalanie glukozy z moczem, częstomocz, gorączka, osłabienie, reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, plamica, rumień wielopostaciowy, zapalenie naczyń, śródmiąższowe zapalenie nerek). Furosemid może powodować przemijające lub nieodwracalne uszkodzenia słuchu, zwłaszcza w przypadku współistniejącej niewydolności nerek oraz u osób przyjmujących równolegle niektóre antybiotyki.