Fusacid (kwas fusydowy) – krem

Co to jest Fusacid?

Antybiotyk o strukturze podobnej do steroidów stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Fusacid?

Substancją czynną preparatu jest kwas fusydowy, antybiotyk naturalny o strukturze podobnej do steroidów. Przeznaczony jest do stosowania miejscowego. Wykazuje działanie bakteriostatyczne. Mechanizm działania kwasu fusydowego polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Kwas fusydowy stosowany na skórę przenika w niewielkich ilościach do krążenia.

Kiedy stosować Fusacid?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydowy (zwłaszcza przez gronkowiec złocisty).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Fusacid?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Nie stosować na rany. W okresie leczenia mogą pojawiać się szczepy bakterii oporne na kwas fusydowy. Stosowanie antybiotyków, zwłaszcza długotrwałe, może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci kremu zawiera butylohydroksyanizol oraz parahydroksybenzoesan propylu i metylu; może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz podrażnienie błon śluzowych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Fusacid

Preparat ma postać kremu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Cienką warstwę kremu nakładać na chorobowo zmieniony, uprzednio oczyszczony, obszar skóry 3–4 razy na dobę. Krem można również stosować pod ochronnym gazowym opatrunkiem, zmniejszając częstotliwość aplikacji do 1–2 razy na dobę.

Czy można stosować Fusacid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat stosowany jest miejscowo. Nie ma danych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Fusacid może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić: wysypka, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia i kłucia skóry, świąd, nadmierne wysuszenie, rumień, wysypka, reakcje nadwrażliwości, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wyprysk, obrzęk oczodołu, rumień.