Gasprid (cisapryd) – tabl.

Co to jest Gasprid?

Lek pobudzający perystaltykę przewodu pokarmowego (lek prokinetyczny).

Co zawiera i jak działa Gasprid?

Substancją czynną preparatu jest cisapryd, lek prokinetyczny. Substancja ta usprawnia motorykę przewodu pokarmowego, przyspiesza opróżnianie żołądka. Stosowany jest w leczeniu zaburzeń czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica). Cisapryd pobudza receptory serotoninowe 5-HT4 i tym samym wpływa na uwalnianie acetylocholiny ze splotów nerwowych w mięśniach gładkich ściany jelita. Acetylocholina działając na odpowiednie receptory komórek mięśni gładkich przewodu pokarmowego powoduje ich skurcze i przyspiesza perystaltykę. Cisapryd nie hamuje aktywności acetylocholinoesterazy (enzymu rozkładającego acetylocholinę). Nie przenika przez barierę krew-mózg. Po podaniu doustnym cisapryd szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Ulega metabolizmowi podczas pierwszego przejścia w wątrobie, dostępność biologiczna wynosi 40–50%. Początek działania cisaprydu występuje 30–60 minut po podaniu doustnym, a stężenie maksymalne uzyskiwane jest po 60–120 minutach po podaniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gasprid?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. W niektórych sytuacjach stosowanie preparatu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia ciężkich, w tym zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca. W przypadku osób z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca, lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy właściwe jest stosowanie preparatu. Do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca należą osoby: · z chorobą serca w wywiadzie (w tym komorowe zaburzenia rytmu, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, zaburzenia czynności węzła zatokowego, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca) · u których w rodzinie wystąpiły przypadki nagłej śmierci · z niewydolnością nerek · z ciężkimi chorobami płuc · z niewydolnością oddechową · predysponowane do wystąpienia zaburzeń równowagi elektrolitowej (szczególnie przyjmujące leki moczopędne oraz leczone z nagłych powodów insuliną) · z wymiotami i/lub przewlekłą biegunką. Lekarz zaleci wykonanie badania EKG oraz biochemicznych badań krwi przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz regularne badania w trakcie trwania leczenia. Jeżeli w trakcie leczenia wystąpią wymioty lub przewlekła biegunka należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Niewyrównane zaburzenia równowagi elektrolitowej stanowią przeciwwskazanie do stosowania preparatu. Nie należy stosować preparatu u osób z odstępem QT dłuższym, niż 450 ms. U osób z niewydolnością wątroby lub nerek konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania przez lekarza (zwykle dawka zostanie zmniejszona o połowę). Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi; zaleca się częstsze kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi (wskaźnik INR, czas protrombinowy). W okresie leczenia mogą wystąpić interakcje pomiędzy preparatem a innymi stosowanymi lekami. O wszystkich stosowanych lekach należy poinformować lekarza wypisującego receptę na ten lek, a wszelkie zmiany równolegle stosowanych leków należy bezwzględnie konsultować z lekarzem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wpływa na funkcje psychomotoryczne ani nie powoduje uspokojenia czy senności. Może jednak przyspieszać wchłanianie substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak np. barbiturany czy alkohol. Dlatego, jeśli preparat jest przyjmowany równolegle z substancjami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Gasprid

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego, wyłącznie u dorosłych. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Leczenie powinno być rozpoczynane w warunkach szpitalnych pod nadzorem doświadczonego lekarza. Zwykle stosuje się 10 mg 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 40 mg na dobę. Tabletki należy przyjmować 15 minut przed posiłkiem oraz najlepiej przed spoczynkiem nocnym, gdy konieczne jest przyjęcie 4. dawki w ciągu doby; połykać popijając płynem. Nie popijać sokiem grejpfrutowym. Preparat należy stosować jedynie w leczeniu krótkotrwałym. Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych. U chorych z niewydolnością nerek lub wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o połowę.

Czy można stosować Gasprid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży, szczególnie w okresie I trymestru, jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią; cisapryd przenika do mleka matki.