Gripblocker Express (dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna) – kaps. miękkie

Co to jest Gripblocker Express?

Jest to preparat zawierający paracetamol – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, pseudoefedrynę – substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz dekstrometorfan, środek o działaniu przeciwkaszlowym.

Co zawiera i jak działa Gripblocker Express?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, dekstrometorfan oraz pseudoefedrynę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu, dekstrometorfan, wykazuje działanie przeciwkaszlowe. Dekstrometorfan jest pochodną morfiny o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym (działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym). Trzeci ze składników to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Pseudoefedryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie pseudoefedryny występuje po ok. 30 minutach, a jej maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 90 minutach od podania. Początek przeciwkaszlowego działania dekstrometorfanu występuje po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez około 4 godziny. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Gripblocker Express?

Preparat jest wskazany w doraźnym leczeniu objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych takich jak gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO ­ z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej ­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek ­ z ciężkim nadciśnieniem tętniczym ­ z chorobą niedokrwienną serca ­ z chorobą alkoholową ­ chorych na astmę oskrzelową z dziedziczną konstytucyją hiperbilirubinemią (np. zespół Gilberta) oraz ­ u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią ­ u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gripblocker Express?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Równoległe stosowanie innych leków zawierających paracetamol jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Stosowanie preparatu u osób wyniszczonych, głodzonych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób: ­ z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ­ z nadciśnieniem tętniczym ­ z zaburzeniami rytmu serca ­ z rozedmą płuc ­ ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym ­ z rozrostem gruczołu krokowego ­ z nadczynnością tarczycy ­ chorych na cukrzycę ­ przyjmujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa), leki hamujące apetyt, leki psychostymulujące podobne do amfetaminy ­ przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi). Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu w przypadku przewlekłego kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny. Nie należy stosować preparatu u chorych z niewydolnością oddechową, astmą oskrzelową oraz u chorych z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: preparat zawiera barwnik azowy, co może być przyczyną reakcji alergicznych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W okresie stosowania preparatu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Gripblocker Express

Preparat ma postać kapsułek miękkich do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 1–2 kapsułki 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 8 kapsułek na dobę. Dzieci 6.–12. roku życia: 1 kapsułka 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 tabletki na dobę. Nie stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Gripblocker Express w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a pseudoefedryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Interakcje zawartego w preparacie dekstrometorfanu z inhibitorami MAO mogą być przyczyną wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Metoklopramid i inne preparaty przyspieszające opróżnianie żołądka przyspieszają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego, a leki spowalniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) opóźniają je. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii). Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Stosowanie paracetamolu z chloramfenikolem zwiększa stężenie chloramfenikolu we krwi. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Ze względu na zawartość pseudoefedryny stosowanie preparatu z salbutamolem może nasilać działanie obkurczające naczynia krwionośne. Nie stosować jednocześnie z amitryptyliną (lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych) ani z sympatykomimetykami. Stosowanie z sympatykomimetykami (np. z lekami zwężającymi naczynia krwionośne, zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych nosa), lekami hamującymi łaknienie, oraz lekami psychostymulującymi o działaniu podobnym do amfetaminy może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego. Chlorek amonu wydłuża czas działania pseudoefedryny. Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zwiększać wchłanianie pseudoefedryny. Pseudoefedryna może zmniejszyć działanie przeciwnadciśnieniowe leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz modyfikować działanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyny). Nie stosować jednocześnie z furazolidyną. Jeżeli stosujesz którykolwiek z wymienionych powyżej leków przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Gripblocker Express może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: przyspieszenie akcji serca, agranulocytoza, granulocytopenia, małopłytkowość, senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, mogą wystąpić zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego, skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka, nieznaczne podwyższenie ciśnienia krwi, zmęczenie, reakcje nadwrażliwości typu I: obrzęk alergiczny, reakcja anafilaktyczna, napad astmy oskrzelowej, uszkodzenie wątroby, omamy.