Gripex Control (kofeina + paracetamol) – tabl. powl.

Co to jest Gripex Control?

Jest to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierający paracetamol oraz kofeinę.

Co zawiera i jak działa Gripex Control?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz kofeinę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu, kofeina, nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu i działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu i kofeiny we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Oba składniki przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Gripex Control?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia: · bóle mięśniowe i kostno-stawowe · bóle głowy, w tym bóle migrenowe · bóle zębów · nerwobóle · bolesne miesiączkowanie · bóle pourazowe i pooperacyjne · bóle nowotworowe o niewielkim lub umiarkowanym natężeniu oraz · w stanach gorączkowych wynikających z przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej ­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek ­ z zaburzeniami rytmu serca ­ z chorobą alkoholową ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO. Nie stosować u kobiet w I trymestrze ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gripex Control?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Stosowanie preparatu u osób wyniszczonych, głodzonych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób: ­ z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ­ chorych na astmę oskrzelową ­ z nadczynnością tarczycy ­ z bezsennością. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, u niektórych osób, preparat może powodować działania niepożądane takie jak np. niemożność skupienia uwagi, drżenia mięśniowe, które mogą upośledzać sprawność psychomotoryczną.

Dawkowanie preparatu Gripex Control

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 1–2 tabletki co 4–6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę. Nie stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Gripex Control w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Stosowanie preparatu u kobiet w II lub III trymestrze jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki są większe niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Stosowanie preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych) lub kofeinę. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii) oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu z sympatykomimetykami (np. fenylefryna) lub hormonami tarczycy (ryzyko nasilenia tachykardii). Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Należy zachować ostrożność przypadku stosowania doustnych preparatów antykoncepcyjnych, cymetydyny, chinolonów lub werapamilu. Powyższe preparaty mają wpływ na metabolizm kofeiny. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Gripex Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), drżenia mięśniowe, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość, bóle głowy, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza). Możliwa kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka.