Grippokaps (paracetamol + pseudoefedryna) – kaps. miękkie

Co to jest Grippokaps?

Jest to preparat zawierający paracetamol – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy i pseudoefedrynę – substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie jego błony śluzowej.

Co zawiera i jak działa Grippokaps?

Jest to preparat zawierajacy dwie substancje czynne: paracetamol i pseudoefedrynę. Stosowany jest jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, zmniejszający przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Działanie przeciwgorączkowe jest prawdopodobnie związane z zahamowaniem produkcji prostaglandyn w podwzgórzu. Działanie przeciwbólowe wiąże się z ośrodkowym działaniem polegającym na podwyższeniu progu bólowego. Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, jest metabolizowany w wątrobie, a następnie wydalany z moczem. Pseudoefedryna jest sympatykomimetykiem. Działa na receptory alfa-adrenergiczne znajdujące się w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, powodując zwężenie naczyń krwionośnych, w wyniku czego zmniejsza się przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zwiększa jego drożność. Wynik działania pseudoefedryny pojawia się po 30 minutach i utrzymuje się co najmniej 4 godziny. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Grippokaps?

Preparat stosuje się w leczeniu objawów grypy i zakażeń grypopodobnych, przebiegających z gorączką oraz bólami głowy, bólami mięśniowymi i kostno-stawowymi, jak również w leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: - które równolegle lub do 14 dni wstecz stosowały leki z grupy inhibitorów MAO - z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek - z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ze względu na możliwość wystąpienia hemolizy) - z niedokrwistością - z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca - z chorobą alkoholową. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Grippokaps?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Nie stosować z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy.

Dawkowanie preparatu Grippokaps

Preparat ma tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 2 kapsułki co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 kapsułek na dobę. Dzieci 6.-12. roku życia. 1 kapsułka co 6 godzin, maksymalnie 4 kapsułki na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Czy można stosować Grippokaps w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci stosowanie preparatu i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki są większe niż możliwe ryzyko dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a fenylefryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz: ­ leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, np. warfaryna (paracetamol może nasilać działanie tych leków zwiększając ryzyko krwawienia) ­ niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ (równoległe stosowanie z paracetamolem zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek). ­ inne leki z grupy sympatykomimetyków, w tym inne leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących serca i układu krążenia). Metoklopramid i domperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina zmniejsza ją. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (takich jak np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Grippokaps może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: małopłytkowość, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości skórnej, włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevensa i Johnsona, skurcz oskrzeli u osób nadwrażliwych na kwas acetylosalicylowy i inne niesterydowe leki przeciwzapalne, zaburzenia czynności wątroby.