Groprinosin (inozyna pranobeks) – tabl.

Co to jest Groprinosin?

Lek przeciwwirusowy o działaniu immunostymulującym (pobudza odpowiedź układu immunologicznego).

Co zawiera i jak działa Groprinosin?

Substancją czynną preparatu jest inozyny pranobeks, lek wykazujący działanie przeciwwirusowe. Działanie leku polega przede wszystkim na pobudzeniu odpowiedzi komórkowej układu immunologicznego związanej z limfocytami typu T. Lek stymuluje dojrzewanie i różnicowanie limfocytów T, reguluje działanie limfocytów cytotoksycznych, pomocniczych i supresorowych oraz komórek NK, należących do pierwszej linii obrony przeciwwirusowej. Zwiększa także syntezę niektórych przeciwciał (IgG). Nasila syntezę i wydzielanie cytokin biorących udział w odpowiedzi przeciwwirusowej: interleukiny 1 i 2 (IL-1, IL-2) oraz interferonu gamma (INF-gamma). Wspomaga gromadzenie i aktywację komórek uczestniczących w odpowiedzi odpornościowej: neutrofili, monocytów i makrofagów. Po podaniu doustnym szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u osób, u których aktualnie występuje napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Groprinosin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat może powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu, zwłaszcza u mężczyzn oraz u osób w podeszłym wieku obu płci. Należy zachować ostrożność u osób, u których kiedykolwiek zdiagnozowano lub podejrzewano dnę moczanową, zwiększone stężenie kwasu moczowego, kamicę moczową (nerkową) lub zaburzenia czynności nerek. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie preparatu u tych chorych konieczne jest ścisłe monitorowanie stężenia kwasu moczowego. Podczas leczenia trwającego 3 miesiące lub dłużej u każdego chorego należy regularnie kontrolować stężenie kwasu moczowego we krwi i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci syropu zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu; · zawartość sacharozy w preparacie w postaci syropu (1 ml syropu zawiera 650 mg sacharozy) powinni wziąć pod uwagę chorzy na cukrzycę; · preparat w postaci syropu zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, który może powodować reakcje alergiczne (w tym typu późnego); · preparat w postaci syropu zawiera około 2,5% etanolu (1 ml syropu zawiera 20 mg etanolu 96%); należy wziąć to pod uwagę w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci, osób z grupy zwiększonego ryzyka, takich jak np. chorzy na padaczkę, z chorobą wątroby czy też osoby uzależnione od alkoholu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn jest mało prawdopodobny. Jeżeli jednak wystąpią działania niepożądane preparatu takie jak ból lub zawroty głowy czy uczucie senności nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Dawkowanie preparatu Groprinosin

Preparat ma postać syropu lub tabletek i przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie trwa zwykle 5–14 dni; lek należy podawać jeszcze przez 1–2 dni po ustąpieniu objawów. Preparat w postaci syropu: Dorośli: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 3 g (60 ml syropu) na dobę, w 3–4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę (czyli 80 ml syropu na dobę). Dzieci po 1. roku życia: 50 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Schemat dawkowania w zależności od masy ciała dziecka: masa ciała 10–14 kg: 5 ml 3 razy na dobę; masa ciała 15–20 kg: 5–7,5 ml 3 razy na dobę; masa ciała 21–30 kg: 7,5–10 ml 3 razy na dobę; masa ciała 31–40 kg: 10–15 ml 3 razy na dobę; masa ciała 41–50 kg: 15–17,5 ml 3 razy na dobę. Do odmierzenia właściwej dawki należy stosować miarkę dołączoną do opakowania. We wszystkich grupach wiekowych, w ciężkich zakażeniach (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu w ostrej fazie choroby) dawkę można zwiększyć do 100 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych przyjmowanych co 4 godziny. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę. Preparat w postaci tabletek: Dorośli: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 1 g (2 tabletki) 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4g (8 tabletek) na dobę. Dzieci po 1. roku życia: 50 mg/kg masy ciała na dobę w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek zalecany jest preparat w postaci syropu. We wszystkich grupach wiekowych, w ciężkich zakażeniach (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu w ostrej fazie choroby) dawkę można zwiększyć do 100 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych przyjmowanych co 4 godziny. Tabletki należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wody. Tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Czy można stosować Groprinosin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie należy stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób przyjmujących leki wpływające na stężenie kwasu moczowego, takie jak np. · allopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej · leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, włącznie z lekami moczopędnymi (w tym diuretykami tiazydowymi takimi jak np. hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid oraz diuretykami pętlowymi, takimi jak np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy). Nie należy stosować preparatu w okresie przyjmowania leków immunosupresyjnych (hamujących odpowiedź układu immunologicznego), takich jak niektóre leki stosowane po przeszczepach narządów lub w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Stosowanie preparatu równolegle z azydotymidyną (AZT) nasila działanie AZT.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Groprinosin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występuje zwiększenie stężenia kwasu moczowego, normalizujące się w kilka dni po zaprzestaniu stosowania preparatu. Często możliwe: nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, bóle stawów, świąd, wysypka. Niezbyt często możliwe: biegunka, zaparcia, nerwowość, senność, bezsenność, zwiększona objętość moczu.