Grypostop Mix o smaku cytrynowym (chlorfenamina + dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Grypostop Mix o smaku cytrynowym?

Jest to preparat zawierający paracetamol – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, pseudoefedrynę – substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, dekstrometorfan – środek o działaniu przeciwkaszlowym oraz działającą nasennie i uspokajająco chlorfenaminę (inaczej chlorfeniraminę).

Co zawiera i jak działa Grypostop Mix o smaku cytrynowym?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, dekstrometorfan, pseudoefedrynę oraz chlorfenaminę (inaczej chlorfeniraminę), substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu, dekstrometorfan, wykazuje działanie przeciwkaszlowe. Dekstrometorfan jest pochodną morfiny o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym (działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym). Trzeci ze składników to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Pseudoefedryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Chlorfenamina, lek przeciwhistaminowy, blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1). Hamuje w ten sposób działanie histaminy i łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, łzawienie. Działa także uspokajająco i nasennie, ułatwia zasypianie. Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie pseudoefedryny występuje po ok. 30 minutach, a jej maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 90 minutach od podania. Początek przeciwkaszlowego działania dekstrometorfanu występuje po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez około 4 godziny. Działanie chlorfenaminy rozpoczyna się po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez 4–6 godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Grypostop Mix o smaku cytrynowym?

Preparat jest wskazany w łagodzeniu objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych takich jak gorączka, katar, kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również: - niedokrwistość – ciężka niewydolność wątroby lub nerek – równoległe stosowanie innych leków zawierajacych paracetamol, dekstrometrofan, pseudoefedrynę, chlorofenaminę lub leki antyhistaminowe – stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) równolegle lub w ciagu dwóch ostatnich tygodni – kaszel z dużą iloscią wydzieliny – astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową – ciężkie nadciśnienie tętnicze – ciężka choroba niedokrwienna serca – mukowiscydoza – ciąża i okres karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12 roku życia bez zaleceń lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Grypostop Mix o smaku cytrynowym?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób: ­ z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ­ z nadciśnieniem tętniczym ­ z zaburzeniami rytmu serca lub chorobą niedokrwienną serca ­ chorych na astmę oskrzelową ­ z rozedmą płuc lub innymi chorobami płuc i oskrzeli ­ z jaskrą lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym ­ chorych na padaczkę ­ z nadczynnością tarczycy ­ z rozrostem gruczołu krokowego ­ chorych na cukrzycę ­ przyjmujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa), leki hamujące apetyt, leki psychostymulujące podobne do amfetaminy ­ przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi). Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Stosowanie preparatu u osób wyniszczonych, głodzonych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby. Jeżeli pomimo stosowania preparatu kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni a gorączka dłużej niż 3 dni należy skonsultować się z lekarzem. Preparat powoduje senność, należy przyjmować wyłącznie przed snem. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu. Preparat zawiera sacharozę, osoby z z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W okresie stosowania preparatu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Grypostop Mix o smaku cytrynowym

Preparat ma postać saszetek z proszkiem do rozpuszczenia i stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia, po rozpuszczeniu w szklance gorącej wody. 1 saszetka co 4–6 godzin, maksymalnie 4 saszetki na dobę. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Grypostop Mix o smaku cytrynowym w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych) lub dekstrometorfan, pseudoefedrynę czy chlorfenaminę. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a pseudoefedryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Interakcje zawartego w preparacie dekstrometorfanu z inhibitorami MAO mogą być przyczyną wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii). Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień (konieczne dostosowanie dawkowania przez lekarza). Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych. Nie stosować preparatu z lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Ze względu na zawartość pseudoefedryny stosowanie preparatu z salbutamolem może nasilać działanie obkurczające naczynia krwionośne. Nie stosować jednocześnie z amitryptyliną (lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych) ani z sympatykomimetykami. Stosowanie z sympatykomimetykami (np. z lekami zwężającymi naczynia krwionośne, zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych nosa), lekami hamującymi łaknienie, oraz lekami psychostymulującymi o działaniu podobnym do amfetaminy może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego. Chlorek amonu wydłuża czas działania pseudoefedryny. Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zwiększać wchłanianie pseudoefedryny. Pseudoefedryna może zmniejszyć działanie przeciwnadciśnieniowe leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz modyfikować działanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyny), co może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Nie stosować jednocześnie z furazolidyną. Zawarta w preparacie chlorfenamina może modyfikować działanie: ­ leków nasennych, przeciwbólowych z grupy opioidów, przeciwlękowych i innych hamujących aktywność ośrodkowego układu nerwowego ­ neuroleptyków (haloperidolu i innych pochodnych butyrofenonu), leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna) i innych metabolizowanych z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450. Jeżeli stosujesz którykolwiek z wymienionych powyżej leków przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Grypostop Mix o smaku cytrynowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Podczas leczenia mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, spłycenie oddechu, wysypka, świąd, zmiany ciśnienia tętniczego, objawy ze strony dróg żółciowych i watroby o różnym nasileniu od nieistotnego klinicznie podwyższenia enzymów wątrobowych aż do uszkodzenia wątroby. Działanie hepatotoksyczne jest nasilone szczególnie w przypadkach niedożywienia, alkoholizmu oraz współistniejacych chorób, a także podczas równoległego stosowania niektórych leków. Rzadko mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, reakcje alergiczne. Bardzo rzadko mogą wystąpić: agranulocytoza, małopłytkowość, neutropenia. Niektóre objawy (np. nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, spłycenie oddechu) mogą występować częściej i w większym nasileniu u osób unieruchomionych.