Gyno-Femidazol (mikonazol) – tabl. dopochwowe

Co to jest Gyno-Femidazol?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu do stosowania miejscowego (dopochwowo).

Co zawiera i jak działa Gyno-Femidazol?

Substancją czynną preparatu jest mikonazol, pochodna imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków. Działanie mikonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Mikonazol wykazuje także ograniczone działanie przeciwbakteryjne. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego, dopochwowo. Po zastosowaniu dopochwowym wchłanianie mikonazolu przez błony śluzowe jest nieistotne klinicznie.

Kiedy stosować Gyno-Femidazol?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych i drożdżakowych zakażeń pochwy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gyno-Femidazol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi miejscowe podrażnienie lub reakcja nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania preparatu. Substancje zawarte w preparacie mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne i zmniejszać ich skuteczność. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Gyno-Femidazol

Preparat ma postać tabletek dopochwowych. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Głęboko dopochwowo 1 tabletka 1 raz na dobę, wieczorem, przez 15 dni. Nawet w przypadku wcześniejszego ustąpienia objawów leczenie należy kontynuować jeszcze przynajmniej przez kilka dni. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego i danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Gyno-Femidazol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. W okresie ciąży stosowanie preparatu może być dopuszczone w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie ma danych dotyczących przenikania mikonazolu do mleka kobiety karmiącej. Z tego względu, u kobiet karmiących piersią preparat może być stosowany tylko na zlecenie lekarza, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Mikonazol stosowany ogólnie zmniejsza aktywność izoenzymów 3A4 i 2C9 cytochromu P450, co może mieć wpływ na stężenie i nasilenie działania niektórych leków. Jednak, ponieważ preparat jest stosowany miejscowo i jego ogólnoustrojowa dostępność jest ograniczona, tego typu interakcje z innymi lekami nie mają znaczenia klinicznego. Niemniej jednak, należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle z preparatem stosowane są doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny) należy monitorować czas protrombinowy (parametr charakteryzujący krzepliwość krwi). Mikonazol zmniejsza skuteczność działania antybiotyków polienowych (np. nystatyna, natamycyna); nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z antybiotykami polienowymi. Substancje zawarte w preparacie mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne i zmniejszać ich skuteczność.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Gyno-Femidazol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: podrażnienie w miejscu podania, miejscowe objawy nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.