Gyno-Pevaryl 150 (ekonazol) – glob. dopochwowe

Co to jest Gyno-Pevaryl?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu do stosowania miejscowego (dopochwowo).

Co zawiera i jak działa Gyno-Pevaryl?

Substancją czynną preparatu jest ekonazol, pochodna imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków oraz pleśni i innych grzybów chorobotwórczych. Działanie ekonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Ponadto ekonazol zaburza przebieg procesów metabolicznych w komórce grzyba (procesy oksydacyjne w mitochondriach, syntezę RNA i białek). Wykazuje także ograniczone działanie przeciwbakteryjne. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego, dopochwowo.

Kiedy stosować Gyno-Pevaryl?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń sromu i pochwy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gyno-Pevaryl?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi miejscowe podrażnienie lub reakcja nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Osoby uczulone na inne leki z grupy pochodnych imidazolu (np. ketokonazol, bifonazol, mikonazol) mogą także być uczulone na substancję czynną preparatu – ekonazol. Nie należy stosować preparatu u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u osób po 65. roku życia. Jeżeli równolegle stosowane są doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol) należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, przed zastosowaniem preparatu; konieczna może być regularna kontrola parametrów krzepnięcia krwi (czasu protrombinowego). W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych. Substancje zawarte w preparacie mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne i zmniejszać ich skuteczność. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Gyno-Pevaryl

Preparat ma postać globulek dopochwowych. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Głęboko dopochwowo 1 globulka 1 raz na dobę, wieczorem, przed spoczynkiem nocnym. W przypadku globulek 50 mg preparat należy stosować przez co najmniej 14 dni. Nawet w przypadku wcześniejszego ustąpienia objawów leczenie należy kontynuować przez zalecony okres czasu. W przypadku globulek 150 mg preparat należy stosować przez 3 dni, a w razie nawrotu zakażenia lub dodatniego wyniku posiewu powtórzyć leczenie po upływie 7 dni. Osoby po 65. roku życia: Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u osób po 65. roku życia. Dzieci 2.–16. roku życia: Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej nie należy go stosować.

Czy można stosować Gyno-Pevaryl w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży (w II i III trymestrze) stosowanie preparatu może być dopuszczone w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. U kobiet karmiących piersią preparat może być stosowany tylko na zlecenie lekarza, z zachowaniem ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle z preparatem stosowane są doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny); konieczne może być monitorowanie czasu protrombinowego (parametru charakteryzującego krzepliwość krwi). W razie konieczności lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych. Substancje zawarte w preparacie mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne i zmniejszać ich skuteczność a także znacznie zmniejszać skuteczność preparatów plemnikobójczych. Nie należy równolegle stosować miejscowo innych preparatów przeznaczonych do leczenia grzybicy narządów płciowych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Gyno-Pevaryl 50, -150 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: ból, podrażnienie w miejscu podania, świąd i uczucie pieczenia, zaczerwienienie, kłucie, wysypkę, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie skóry. Bardzo rzadko uogólnione reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka).