Haloperidol WZF 0,2% (haloperydol) – krople doustne, roztwór

Co to jest Haloperidol WZF?

Lek neuroleptyczny z grupy pochodnych butyrofenonu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Haloperidol WZF?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Odnotowano przypadki nagłych zgonów u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy stosowali leki przeciwpsychotyczne, w tym haloperidol (nieznacznie większe ryzyko występuje w przypadku osób w podeszłym wielu z demencją). Haloperidol WZF nie jest zarejestrowany do leczenia demencji związanej z zaburzeniami zachowania. Jeśli wystąpi gorączka, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem, gdyż może być ona objawem zagrażającego życiu tak zwanego złośliwego zespołu neuroleptycznego. Inne objawy to: · sztywność mięśni · zmiany stanu świadomości · niestabilność układu autonomicznego (niestabilny puls lub ciśnienie krwi, tachykardia, nadmierna potliwość i zaburzenia rytmu serca). Bardzo rzadko donoszono o wydłużeniu odstępu QT i/lub komorowych zaburzeniach rytmu towarzyszących rzadkim przypadkom nagłych zgonów po haloperydolu. Mogą one wystąpić częściej po zastosowaniu dużych dawek, po podaniu preparatu drogą pozajelitową, szczególnie dożylnie i u predysponowanych pacjentów. Przed rozpoczęciem stosowania haloperydolu u osób z ryzykiem wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca lekarz rozważy stosunek ryzyka do korzyści (osoby z chorobą serca, z nagłymi zgonami w rodzinie i/lub wydłużeniem odstępu QT, z niewyrównanymi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hipokaliemia, hipokalcemia, po krwotoku podpajęczynówkowym, z uzależnieniem od alkoholu, niedożywione, zwłaszcza na początku leczenia). Należy wykonywać badania EKG pod kątem wydłużenia odstępu QT oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca, jeżeli haloperidol jest podawany dożylnie. Preparat należy stosować ostrożnie z osób, u których metabolizm z udziałem CYP2D6 przebiega wolniej oraz podczas stosowania inhibitorów cytochromu P450. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków przeciwpsychotycznych. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy wykonać badanie EKG i powtarzać je okresowo podczas trwania leczenia w zależności od potrzeb. Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia elektrolitów, szczególnie u pacjentów stosujących leki moczopędne lub ze współistniejącymi chorobami. Haloperidol należy stosować ostrożnie u pacjentów: · z ryzykiem wystąpienia udaru · z padaczką oraz u osób predysponowanych do drgawek (np. odstawiający alkohol i z uszkodzeniem mózgu) · z chorobą wątroby · z nadczynnością tarczycy · z niewydolnością nerek · z guzem chromochłonnym nadnerczy Preparat może zwiększać wydzielanie prolaktyny, która w dużej ilości może wywołać mlekotok, ginekomastię, zaburzenia cyklu miesiączkowego (skąpe miesiączkowanie, brak miesiączki). Bardzo rzadko odnotowywano przypadki hipoglikemii i zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. U niektórych osób po długotrwałym stosowaniu preparatu lub po nagłym przerwaniu jego stosowania mogą wystąpić tak zwane „dyskinezy późne” (objawiające się między innymi szybkimi, mimowolnymi ruchami języka, twarzy, ust lub szczęki). W takim przypadku należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Aby uniknąć wystąpienia zespołu pozapiramidowego (drżenie, wzmożone napięcie mięśni, nadmierne wydzielanie śliny, spowolnienie ruchów, akatyzja, ostra dystonia), należy unikać równoległego z haloperydolem stosowania leków stosowanych w parkinsonizmie. Leki cholinolityczne mogą powodować również zwiększenie ciśnienia śródgałkowego. Przed rozpoczęciem oraz podczas leczenia preparatem lekarz przeprowadzi wywiad mający na celu rozpoznanie wszystkich możliwych czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz podejmie odpowiednie działania prewencyjne. Aby uniknąć zespołu odstawiennego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, nie należy gwałtownie przerywać leczenia. Preparat nie powinien być stosowany w monoterapii stanów, gdzie depresja jest objawem dominującym. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Czy można stosować Haloperidol WZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. Jeśli lekarz zdecyduje o zastosowaniu haloperydolu, dawki leku powinny być możliwie najmniejsze, a czas trwania leczenia możliwie najkrótszy. Nie należy karmić piersią podczas stosowania preparatu.