Helides (esomeprazol) – kaps. dojelitowe twarde

Co to jest Helides?

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Co zawiera i jak działa Helides?

Substancją czynną preparatu jest esomeprazol, izomer optyczny omeprazolu, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym – pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Esomeprazol, dzięki właściwościom struktury przestrzennej silniej niż omeprazol hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Esomeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z jelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–2 godzinach. Pokarm spowalnia i zmniejsza wchłanianie esomeprazolu, jednakże przyjmowanie pokarmu nie zmienia istotnie wpływu esomeprazolu na kwaśność soku żołądkowego. Esomeprazol jest całkowicie metabolizowany w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu. Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy). Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy można stosować Helides w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Lekarz podejmie decyzję czy możesz stosować preparat w okresie ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat może zmniejszać lub nasilać działanie innych leków, których wchłanianie zależy od pH. Esomeprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku i w ten sposób zmniejsza kwasowość (zwiększa pH) soku żołądkowego. Dlatego esomeprazol może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, takich jak np. azole przeciwgrzybicze (ketokonazol, pozakonazol, itrakonazol) i zmniejszać skuteczność ich działania. Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy). Nie zaleca się równoległego stosowania esomeprazolu z atazanawirem. Należy zachować ostrożność, ponieważ esomeprazol może powodować zwiększenie stężenia niektórych równolegle stosowanych leków i zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na te leki; dotyczy to między innymi leków takich jak: · warfaryna i inne leki z grupy pochodnych kumaryny; zalecana jest kontrola parametrów krzepnięcia krwi (współczynnika INR) podczas rozpoczynania leczenia esomeprazolem i po jego zakończeniu; konieczne może być dostosowanie dawkowania warfaryny · cilostazol · diazepam; może być konieczne zmniejszenie dawkowania diazepamu · fenytoina; może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny; zalecane jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia esomeprazolem i po jego zakończeniu · citalopram, imipramina, klomipramina; konieczne może być zmniejszenie dawkowania tych leków · worykonazol. Cisapryd stosowany z esomeprazolem może zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję na esomeprazol. Esomeprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Możliwe jest wystąpienie interakcji esomeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przez ten układ enzymatyczny. Leki hamujące aktywność izoenzymu 2C19 (np. fluwoksamina) lub izoenzymu 3A4 (np. ketokonazol, worykonazol, inhibitory proteazy, klarytromycyna) mogą powodować zwiększenie stężenia esomeprazolu we krwi; u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub wymagających długotrwałego stosowania preparatu konieczne może być dostosowanie dawkowania. Leki zwiększające aktywność izoenzymu 2C19 lub 3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować znaczące zmniejszenie stężenia esomeprazolu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Helides może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często lub niezbyt często: bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, bezsenność, senność, parestezje, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, uczucie suchości w jamie ustnej, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, obrzęki obwodowe, zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka. Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (pancytopenia, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (w tym gorączka, obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, omamy, splątanie, pobudzenie, depresja, agresja, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia (widzenie niewyraźne), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, encefalopatia u osób z wcześniejszą chorobą wątroby, bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, ginekomastia, obfite pocenie się, złe samopoczucie, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy.