Herpex (acyklowir) – krem

Co to jest Herpex?

Lek przeciwwirusowy do stosowania miejscowego w leczeniu zakażeń wirusowych.

Co zawiera i jak działa Herpex?

Substancją czynną preparatu jest acyklowir, lek syntetyczny o działaniu przeciwwirusowym. Skuteczny wobec wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2 oraz wirusa ospy wietrznej i półpaśca. W komórkach zakażonych wirusem, z udziałem enzymów wirusowych, acyklowir jest przekształcany do cząsteczki będącej analogiem nukleotydu, związku chemicznego niezbędnego do syntezy kwasu nukleinowego. Podobieństwo chemiczne sprawia, że tak zmodyfikowany acyklowir zastępuje właściwy nukleotyd wirusa, zaburzając syntezę wirusowego DNA. W konsekwencji namnażanie się wirusów ulega zahamowaniu. Acyklowir stosowany miejscowo na skórę jest wchłaniany do krwi w minimalnym stopniu i nie należy spodziewać się wystąpienia działania ogólnoustrojowego.

Kiedy stosować Herpex?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu pierwotnych i nawrotowych zakażeń skóry wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej, takich jak: · opryszczka wargowa · opryszczka okolicy narządów płciowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Herpex?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, na skórę. Nie stosować na błony śluzowe (np. jamy ustnej, oczu, pochwy, narządów płciowych). Należy zachować szczególną ostrożność by nie dopuścić do kontaktu preparatu z oczami. Stosowanie preparatu przez osoby z upośledzoną odpornością nie jest zalecane. Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie upośledzenie odporności powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia jakiegokolwiek zakażenia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ substancje zawarte w preparacie mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne i zmniejszać ich skuteczność glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry alkohol cetylowy może wywołać miejscowe reakcje skórne (tj. kontaktowe zapalenie skóry). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu (w postaci kremu) na sprawność psychofizyczną i na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn.

Dawkowanie preparatu Herpex

Preparat ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat należy stosować miejscowo na chorobowo zmienione miejsca na skórze i ich bezpośrednią okolicę. Cienką warstwę należy nakładać co 4 godziny (z przerwą nocną) przez 5 dni, a w przypadku trudno gojących się zmian do 10 dni. Jeżeli zmiany nie ustąpią po 10 dniach należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie powinno być rozpoczynane jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki (np. pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie, uczucie napięcia skóry). Leczenie nie jest skuteczne w stadium, gdy wykwity skórne utworzą strupy. Nie stosować na błony śluzowe jamy ustnej lub pochwy. Aby zapobiec nasileniu lub przeniesieniu zakażenia należy umyć ręce przed i po nałożeniu preparatu.

Czy można stosować Herpex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, oraz w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Acyklowir przenika do mleka kobiety karmiącej. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Herpex może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niekiedy możliwe łagodne wysuszenie lub złuszczanie skóry, przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub swędzenia. Rzadko rumień, kontaktowe zapalenie skóry, reakcje nadwrażliwości.