Hiconcil (amoksycylina) – proszek do przyg. zaw.

Co to jest Hiconcil?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Hiconcil?

Substancją czynną preparatu jest amoksycylina. Jest to półsyntetyczna penicylina () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te powodują rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Amoksycylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie amoksycyliny.

Kiedy stosować Hiconcil?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe na amoksycylinę bakterie: · zakażenia górnych (w tym ostre zapalenie zatok przynosowych i bakteryjne zapalenie gardła) · ostre zapalenie ucha środkowego · zakażeniai dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc · zakażenia układu moczowo-płciowego (zapalenie cewki moczowej).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (inne penicyliny, cefalosporyny).

Dawkowanie preparatu Hiconcil

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli i dzieci po 12. roku życia lub o masie ciała większej niż 40 kg. 250–500 mg 3 razy na dobę (co 8 godzin) w zależności od stopnia zakażenia. Dzieci 2.–11. roku życia. 125–250 mg 3 razy na dobę (co 8 godzin). Dzieci do 2. roku życia 20–40 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych co 8 godzin. Zwykle leczenie trwa 2–3 dni po ustąpieniu objawów. W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące – co najmniej 10 dni. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: klirens kreatyniny 10–30 ml/minutę – 500 mg u dorosłych lub 15 mg/kg masy ciała u dzieci o masie ciała do 40 kg, przerwa między dawkami 12 godzin; klirens kreatyniny poniżej 10 ml/minutę – 500 mg u dorosłych lub 15 mg/kg masy ciała u dzieci o masie ciała do 40 kg, przerwa między dawkami 24 godziny. Preparat należy stosoawć doustnie, niezależnie od posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Hiconcil w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy w opinii lekarza jest to absolutnie konieczne. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Amoksycylina przenika do mleka matki i może powodować uczulenie u dziecka.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · leki mogące wywierać wpływ na szybkość wydalania penicylin (probenecyd, fenylbutazon, oksyfenbutazon) · kwas acetylosalicylowy, indometacynę sulfinpirazon · chloramfenikol · erytromycynę (lub inne antybiotyki makrolidowe) · tetracykliny · sulfonamidy · doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) · doustne preparaty antykoncepcyjne · digoksynę. Probenecyd, fenylbutazon, oksyfenbutazon oraz w mniejszym stopniu kwas acetylosalicylowy, indometacyna, sulfinpirazon opóźniają wydalanie antybiotyku i zwiększają jego stężenie we krwi (ryzyko nasilenia działania amoksycyliny). Chloramfenikol, erytromycyna lub inne antybiotyki makrolidowe, sulfonamidy, tetracykliny mogą osłabiać lub znosić bakteriobójcze działanie amoksycyliny. Amoksycylina może zmniejszać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych oraz zwiększać częstość występowania krwawień międzymiesiączkowych; należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego w badaniach laboratoryjnych (preparat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Preparat może wpływać na zwiększenie wchłaniania digoksyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Hiconcil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych i niezbyt częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: biegunka, świąd odbytu, wysypka, świąd, śródmiąższowe zapalenie nerek. Pozostałe działania niepożądane występują rzadko. Wśród nich możliwe: niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, leukopenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), krwotoczne zapalenie okrężnicy. Możliwe reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy). Ciężkie reakcje nadwrażliwości częściej dotyczą chorych uczulonych na wiele alergenów. Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.