Humulin R (insulina ludzka, insulina neutralna) – roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Humulin R?

Lek przeciwcukrzycowy zmniejszający stężenie glukozy we krwi (lek hipoglikemizujący). Preparat zawiera insulinę ludzką krótko działającą.

Kiedy stosować Humulin R?

Preparat jest wskazany w leczeniu chorych na cukrzycę, którzy wymagają stosowania insuliny dla utrzymania prawidłowego metabolizmu glukozy. Preparat jest także wskazany w początkowym okresie cukrzycy oraz w przypadku cukrzycy u kobiet w ciąży.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest hipoglikemia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Humulin R?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Wszelka zmiana sposobu leczenia cukrzycy, w tym każda zmiana stosowanego preparatu insuliny na inny, wymaga ścisłego nadzoru lekarza. Zmiana taka może pociągać za sobą konieczność dostosowania dawki. Lekarz zaleci sposób postępowania i odpowiednio dostosuje dawkę; należy postępować ściśle wg zaleceń lekarza. Po zmianie insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę ludzką wczesne objawy hipoglikemii mogą być mniej nasilone lub zupełnie inne od tych występujących w czasie stosowania poprzedniej insuliny. Uzyskanie lepszej kontroli glikemii (np. po intensywnym leczeniu z zastosowaniem insuliny) może wpłynąć na zmianę wczesnych objawów hipoglikemii lub mogą one być mniej wyraźne. Do innych przyczyn mogących wpłynąć na zmianę, zmniejszenie nasilenia lub całkowity zanik wczesnych, ostrzegawczych objawów hipoglikemii należą: · długotrwała cukrzyca · neuropatia cukrzycowa · przyjmowanie innych leków (np. beta-adrenolityków). Niewyrównana hipoglikemia lub hiperglikemia może prowadzić do utraty przytomności, śpiączki i zgonu. Zastosowanie zbyt dużej dawki insuliny, pominięcie posiłku lub duży wysiłek fizyczny może prowadzić do wystąpienia hipoglikemii. Preparat należy stosować ściśle wg zaleceń lekarza i nie wolno nagle przerywać jego stosowania. Przerwanie leczenia, szczególnie w leczeniu cukrzycy typu 1, stosowanie zbyt małych dawek lub pomijanie dawek może prowadzić do wystąpienia hiperglikemii. Pierwsze objawy hiperglikemii pojawiają się zwykle stopniowo, w ciągu kilku godzin lub dni i mogą obejmować: zwiększone pragnienie, częste oddawanie moczu, nudności, wymioty, senność, zaczerwienienie i suchość skóry, suchość w ustach, utratę apetytu oraz zapach acetonu w wydychanym powietrzu. W przebiegu cukrzycy typu 1 nieleczona hiperglikemia może prowadzić do wystąpienia kwasicy ketonowej, która stanowi zagrożenie życia. Stosowanie ludzkiej insuliny może spowodować wytworzenie przeciwciał, jednakże ich miano jest niższe, niż w przypadku stosowania oczyszczonej insuliny pochodzenia zwierzęcego. Zapotrzebowanie na insulinę może ulec znacznej zmianie w przypadku chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki mózgowej oraz zaburzeń czynności nerek lub wątroby. Jeżeli wystąpi zakażenie lub gorączka, inny stan chorobowy czy zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, opóźnione opróżnianie żołądka, zaburzenia wchłaniania) lub zaburzenia emocjonalne zapotrzebowanie na insulinę może się zwiększyć. Także zmiana sposobu odżywiania lub zmiana aktywności fizycznej może wymagać dostosowania dawkowania. Przed podróżą do innej strefy czasowej należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ pory wstrzyknięć insuliny mogą ulec zmianie. Leczenie skojarzone z zastosowaniem insuliny i pioglitazonu może spowodować wystąpienie niewydolności serca, zwłaszcza u osób z czynnikami ryzyka jej rozwoju. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie insuliny w skojarzeniu z pioglitazonem konieczna jest obserwacja chorego, czy nie występują u niego objawy niewydolności serca, w tym obrzęki czy zwiększenie masy ciała. W razie wystąpienia objawów ze strony serca należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania pioglitazonu. Prawidłowa kontrola stężenia glukozy we krwi opóźnia wystąpienie późnych powikłań cukrzycy. Należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku wystąpienia hipoglikemii sprawność psychofizyczna, w tym szybkość reakcji może być zaburzona. Może to stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zapobiegać możliwości wystąpienia hipoglikemii. Jest to szczególnie istotne u chorych, u których hipoglikemia występuje często, a także gdy wczesne objawy hipoglikemii są mało nasilone lub nie występują. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem i ustalić, czy w danym przypadku możliwe jest prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Humulin R

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań i przeznaczony jest do podawania podskórnego. Pomimo, że nie jest to zalecane, w niektórych sytuacjach preparat może być podawany we wstrzyknięciach domięśniowych, o ile tak zaleci lekarz. W szczególnych okolicznościach preparat może także być podany dożylnie, wyłącznie przez kwalifikowany personel medyczny. Podskórnie preparat może być podawany w tkankę podskórną brzucha, w udo, okolicę pośladka lub górną część ramienia. Miejsca wstrzyknięcia powinny być zmieniane tak, aby nie podawać leku dokładnie w to samo miejsce częściej niż około 1 raz w miesiącu. Należy zwrócić uwagę, aby w czasie podawania preparatu nie wprowadzić igły do naczynia krwionośnego. Po wstrzyknięciu insuliny nie należy masować miejsca wstrzyknięcia. Preparat w postaci wkładów jest przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem oznaczonym znakiem CE, zgodnie z instrukcją. Preparat można stosować tylko wtedy, jeżeli jest przezroczysty, bezbarwny, nie zawiera zanieczyszczeń i wygląda jak woda. Wkład nie wymaga mieszania roztworu przed użyciem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz zaleci dawkowanie, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem na insulinę.

Czy można stosować Humulin R w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zarówno hipoglikemia jak i hiperglikemia występujące w przebiegu nieprawidłowo leczonej cukrzycy mogą stanowić zagrożenie dla płodu. U kobiet leczonych insuliną konieczne jest utrzymanie właściwej kontroli przez cały okres ciąży. W okresie ciąży a także w okresie jej planowania zalecana jest regularna kontrola stężenia glukozy we krwi i odpowiednie dostosowanie dawkowania – ściśle wg zaleceń lekarza. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się i następnie stopniowo zwiększa się podczas II i III trymestru ciąży. Po porodzie także zmienia się zapotrzebowanie na insulinę. W okresie karmienia piersią konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i/lub stosowanej diety.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W okresie stosowania preparatu przyjmowanie jakichkolwiek innych leków może mieć miejsce tylko za zgodą lekarza lub na jego zalecenie. Inne leki mogą zwiększać lub zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę i może być konieczne dostosowanie jej dawkowania przez lekarza. Zapotrzebowanie na insulinę może zwiększyć się pod wpływem leków takich jak np.: tiazydowe leki moczopędne, glikokortykosteroidy, hormony tarczycy, beta-sympatykomimetyki (np. salbutamol, terbutalina, ritodryna), hormon wzrostu i danazol. Zapotrzebowanie na insulinę może zmniejszyć się pod wpływem leków takich jak np.: doustne leki przeciwcukrzycowe, niektóre leki przeciwdepresyjne, w tym inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO), nieselektywne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl), antagoniści receptora angiotensyny II, salicylany (np. kwas acetylosalicylowy) i sulfonamidy. Analogi somatostatyny (oktreotyd, lanreotyd) mogą zmniejszać lub zwiększać zapotrzebowanie na insulinę. Alkohol może nasilać i przedłużać hipoglikemizujące działanie insuliny, a także zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Humulin R może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest hipoglikemia, występująca gdy dawka insuliny jest zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do utraty przytomności, drgawek, upośledzenia czynności mózgu a nawet do śmierci. Mogą wystąpić miejscowe reakcje alergiczne. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, obrzęk, świąd, ból) są zwykle przemijające. Niezbyt często: lipodystrofia (zanik tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzykiwania insuliny). Bardzo rzadko ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne: wysypka, pokrzywka, obfite pocenie się, nudności, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, świst oddechowy, duszność, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, utrata przytomności; reakcje anafilaktyczne mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.