Hydrabak (sód (chlorek sodu)) – krople do oczu

Co to jest Hydrabak?

Roztwór soli fizjologicznej do nawilżania powierzchni gałki ocznej lub soczewek kontaktowych.

Co zawiera i jak działa Hydrabak?

Preparat zawiera roztwór chlorku sodu (sól fizjologiczną). Jest to jałowy, izotoniczny roztwór, który może być stosowany w celu nawilżenia lub przepłukania oczu, a także w celu nawilżania soczewek kontaktowych, w sytuacjach gdy jest to potrzebne.

Kiedy stosować Hydrabak?

Preparat można stosować w celu przemycia lub przepłukania powierzchni oka (również u dzieci), m. in. w celu usunięcia ciała obcego, wypłukania alergenów lub w celu łagodzenia objawów chwilowego podrażnienia oka. Preparat może także być stosowany do zwilżania soczewek kontaktowych w celu poprawy komfortu ich stosowania.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Hydrabak?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem okulistą. Preparat nie zawiera środków konserwujących. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Wiadomo, że inne preparaty „sztucznych łez” mogą powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Jeżeli wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Hydrabak

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego, tak często jak to jest potrzebne. Przed zakropleniem preparatu należy umyć ręce. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. Po pierwszym otwarciu preparat może być stosowany nie dłużej niż przez 2 miesiące (8 tygodni). W przypadku miejscowego stosowania innych kropli okulistycznych, należy zachować co najmniej 10 minutowy odstęp pomiędzy podaniami leków.

Czy można stosować Hydrabak w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 10 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Hydrabak może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Preparat jest zwykle dobrze tolerowany.