Hydrochlorothiazidum Polpharma (hydrochlorotiazyd) – tabl.

Co to jest Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Lek o działaniu moczopędnym (diuretyk) i obniżającym ciśnienie tętnicze.

Co zawiera i jak działa Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Substancją czynną preparatu jest hydrochlorotiazyd, lek moczopędny o budowie sulfonamidowej z grupy diuretyków tiazydowych. Działanie leków moczopędnych polega na zwiększeniu objętości wydalanego moczu. Preparat powoduje zahamowanie zwrotnego transportu jonów sodu w kanalikach nerkowych, co skutkuje nasileniem wydalania sodu z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie potasu, magnezu i chloru, natomiast zmniejsza się wydalanie wapnia. Działanie tiazydów prowadzi także do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego. Tiazydy stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz w leczeniu obrzęków o różnej etiologii. Po przyjęciu pojedynczej dawki hydrochlorotiazydu działanie moczopędne rozpoczyna się po 2 godzinach od przyjęcia leku, jest najsilniejsze po 3–6 godzinach i utrzymuje się 6–12 godzin. Początek działania obniżającego ciśnienie tętnicze występuje po 3–4 dniach stosowania preparatu.

Kiedy stosować Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · obrzęków o różnej etiologii (w zastoinowej niewydolności serca, w marskości wątroby, w zaburzeniach czynności nerek np. w zespole nerczycowym czy w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek) · nadciśnienia tętniczego (w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na sulfonamidy. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · ciężka niewydolność nerek lub wątroby · bezmocz · choroba Addisona · zwiększone stężenie wapnia w surowicy a także, · jeżeli stosujesz związki litu. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Hydrochlorothiazidum Polpharma?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat może zaburzać równowagę wodno-elektrolitową i powodować niedobory sodu, potasu, magnezu, chloru. W okresie stosowania preparatu lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia tych jonów. Jeżeli wystąpią objawy takie jak: suchość w ustach, wzmożone pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, drgawki, dezorientacja, bóle i skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), nudności lub wymioty, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Preparat może powodować hiponatremię (zmniejszenie stężenia sodu we krwi). Ryzyko tych zaburzeń jest zwiększone u osób z zastoinową niewydolnością serca i chorobami wątroby, szczególnie w podeszłym wieku, stosujących dietę o małej zawartości sodu, przyjmujących doustnie mało płynów oraz u kobiet o małej masie ciała. Wyrównywanie ciężkiej hiponatremii jest prowadzone pod nadzorem lekarza i wymaga zachowania ostrożności; zbyt szybkie zwiększenie stężenia sodu we krwi może być przyczyną uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku długotrwałego stosowania preparat może powodować hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). Szczególnie narażone są osoby, u których występuje marskość wątroby. Hipokaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca oraz może zwiększać wrażliwość serca na toksyczne działania glikozydów naparstnicy. Preparat zmniejsza wydalanie wapnia w moczu i może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię). Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. W przypadku znacznej hiperkalcemii należy wykonać badania oceniające czynność przytarczyc. Przed wykonaniem badań czynnościowych przytarczyc należy przerwać stosowanie preparatu (tylko po konsultacji z lekarzem i na jego zalecenie). Preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości, zwłaszcza u osób z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie. Hydrochlorotiazyd zmniejsza wiązanie jodu z białkami osocza, nie zaburzając czynności tarczycy. Preparat jest w pełni skuteczny jeżeli czynność nerek jest prawidłowa lub nieznacznie zaburzona. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min preparat nie jest skuteczny. U chorych z zaburzeniami czynności nerek preparat może przyspieszyć wystąpienie mocznicy lub nasilić jej objawy. W razie wystąpienia mocznicy lub nasilenia jej objawów należy przerwać stosowanie preparatu. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ nawet nieznaczne zaburzenia równowagi elektrolitowej mogą wywołać śpiączkę wątrobową. Preparat może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i wystąpienie napadu dny moczanowej. Hydrochlorotiazyd zmniejsza tolerancję glukozy. W okresie stosowania preparatu może ujawnić się utajona cukrzyca. W okresie stosowania preparatu chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność i monitorować stężenie glukozy. Hydrochlorotiazyd może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza. Preparat może powodować zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Hydrochlorotiazyd może wywołać wystąpienie tocznia rumieniowatego układowego lub nasilać jego objawy. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, zaburzenia widzenia), które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn; wykonywanie tych czynności może być niebezpieczne.

Dawkowanie preparatu Hydrochlorothiazidum Polpharma

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie w zależności od stanu chorego i jego reakcji na leczenie. Dorośli: Obrzęki: początkowo 25–75 mg 1 raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych; po uzyskaniu poprawy dawkę zmniejsza się stopniowo do dawki podtrzymującej, przyjmowanej co 2. dzień. Dawka maksymalna wynosi 100 mg na dobę. Nadciśnienie tętnicze (monoterapia lub leczenie skojarzone): początkowo 12,5–25 mg 1 raz na dobę lub w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 50 mg na dobę. Hydrochlorotiazyd nasila działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych; konieczne jest dostosowanie ich dawkowania przez lekarza. U chorych w podeszłym wieku dawka musi zostać dostosowana przez lekarza w zależności od czynności nerek. Niemowlęta i dzieci: Nie należy stosować preparatu u niemowląt i dzieci.

Czy można stosować Hydrochlorothiazidum Polpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko i może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Nie stosować w przypadku obrzęku ciążowego, nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego. Nie należy stosować preparatu w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, gdy lekarz uzna to bezwzględnie konieczne i żadne inne leczenie nie może być zastosowane. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Równoległe stosowanie preparatu z kortykosteroidami, kortykotropiną i amfoterycyną B może nasilać hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). W okresie leczenia hydrochlorotiazdydem konieczne może być zwiększenie dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. Jeżeli preparat stosowany jest równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (niektóre leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, barbiturany, opioidy) a także jeżeli równolegle spożywany jest alkohol może wystąpić niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne). Preparat stosowany z guanetydyną, metylodopą lub lekami blokującymi zwoje (np. trimetafan) może przyczynić się do wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego (w tym ortostatycznego). Preparat może powodować hipokaliemię, która nasila toksyczność glikozydów nasercowych. U chorych stosujących glikozydy nasercowe preparat zwiększa pobudliwość komór. Preparat zwiększa stężenie litu we krwi i ryzyko jego toksycznego działania. Należy unikać równoległego stosowania soli litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy kontrolować stężenie litu we krwi i zmniejszyć jego dawkę o połowę (po konsultacji z lekarzem). Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe i moczopędne działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek i zwiększać ryzyko niewydolności nerek. Leki wiążące kwasy żółciowe (cholestyramina, kolestypol) mogą zmniejszać wchłanianie preparatu z przewodu pokarmowego; preparat należy przyjmować na 2 godziny przed zastosowaniem tych preparatów. Preparat może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryny). Preparat może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Przed wykonaniem badań poinformuj lekarza o stosowaniu hydrochlorotiazydu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Hydrochlorothiazidum Polpharma, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zapalenie trzustki, zapalenie ślinianek, brak apetytu, podrażnienia błony śluzowej żołądka, żółtaczka, zawroty i bóle głowy, niepokój ruchowy, uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje), zaburzenia widzenia (widzenie w żółtym kolorze, niewyraźne widzenie), niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne), zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia], zmniejszenie liczby płytek krwi [małopłytkowość]), zaburzenia czynności nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia funkcji seksualnych, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, wydalanie glukozy z moczem, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zaburzenia równowagi elektrolitowej (zmniejszenie stężenia potasu, sodu, chloru, zwiększenie stężenia wapnia), skurcze mięśni, osłabienie, plamica, nadwrażliwość na światło, wysypka, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, gorączka, zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc, obrzęk płuc), reakcje anafilaktyczne, martwica toksyczna rozpływna naskórka.